Home‎ > ‎Thơ‎ > ‎

Đóa Hồng Dâng Mẹ


Mẹ ơi, đây một đóa hồng
Con dâng lên Mẹ ghi công sinh thành
Ghi đêm thức đủ năm canh
Khi con trở gió ươn mình không vui
Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
Quản chi tháng Hạ, ngày Đông
Thương con Mẹ biết bao công vun bồi
Lớn khôn con đã nên người
Mong manh Mẹ nắng cuối trời hoàng hôn
Cầu xin Mẹ khỏe, vui luôn
Cho con muôn một ghi ơn báo đền
Yêu thương săn sóc Mẹ hiền
Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười
Con cầu xin lượng đất trời
Ban ơn cho Mẹ như lời con mong
Lòng con một đóa Hoa hồng
Xin dâng lên Mẹ nhớ công sinh thành.

                                                                                           Thơ Ngô Minh Hằng