Home‎ > ‎Sưu Tầm‎ > ‎

The Making of a pair of Louis Vuitton shoe

Image and video hosting by TinyPicThe pair of hands that produce the Louis Vuitton shoes
in Fiesso d'Artico, Italy...
Mời  quý vị xem thợ
đóng 1 đôi giầy LV
như thế nào !!
!


___________________________________