Home‎ > ‎Sưu Tầm‎ > ‎

Số Điện Thoại - Số Tuổi


Bí mật về số phone và số tuổi

Rất thú vị… Bí mật về số điện thoại và tuổi. Hãy thử xem. 100% chính xác.
Mới nhận được sưu tầm qua email của người bạn gởi từ Canada, vội post lên để share với các bạn!
Chỉ mất không quá 15 giây!


1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.
2. Nhân số đó cho 2
3. Kết quả đó cộng cho 5
4. Rối nhân thêm cho 50
5. Lấy kết quả cộng them cho 1764
6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn
7. Đến đây, bạn có 3 chử số:

- Số đầu là số cuối điện thoại bạn sỡ hữu
- Còn lại 2 chử số là số tuổi của bạn

Ngạc nhiên chưa? Sao lại thế? các bạn hảy thử xem và  cho biết kết quả nghe.