Tuổi bạn là bao nhiêu?Thử xem mình ở tuổi nào... và còn nhanh nhẹn không ?

- Lớp tuổi < 40 : cần hứng được > 50 trái táo.
- Lớp tuổi < 50 : - - - - - > 40 - -
- Lớp tuổi < 60 : - - - - - > 35 - -
- Lớp tuổi < 70 : - - - - - > 30 - -

Nào, mời các anh chị ... cùng thử xem phản ứng nhanh nhẹn của mình
qua trò chơi hứng 100 trái táo rụng.
Nhớ gởi kết quả vđịa chỉ email: hoingoluatkhoa@yahoo.com
cho biết bạn đang ở lớp tuổi nào và hứng được bao nhiêu quả nghe
!
để chúng tôi....
*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause*=D&gt; applause

Tôi hả, tôi thuộc lớp tuổi <70, lần thứ nhất còn hơi lụp chụp nên hứng được 26 trái táo , lần thứ hai đã hứng được 38 trái táo.
Vậy bạn nghĩ sao về tôi,... còn nhanh nhẹn không hả?
Bấm vào trái táo màu đỏ và dùng con chuột
kéo cái giỏ sang  trái, phải để kịp thời hứng 100 táo rụng. 


                             Bắt đầu click vào link :
Hứng Táo