Home‎ > ‎Sinh Hoạt 1‎ > ‎

Hình ảnh chụp trong ngày tổ chức sinh nhật cho 6 thành viên và thân hữu

Click trên tấm hình, hình sẽ được phóng lớn