Home‎ > ‎Sinh Hoạt 1‎ > ‎

Anh Nguyễn Toàn & Ảnh Nghệ Thuật

Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California

Hội Ảnh Nghệ Thuật San Jose được thành lập vào năm 1991, có thể nói là tổ chức được hình thành sớm nhất trong vùng.
Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California là chi nhánh miền Bắc của Tổng Hội Ảnh Nghệ Thuật do ông Lê Văn Khoa thành lập ở miền Nam California vào năm 1981. Ông Ngô Thanh Tùng, người của Tổng Hội di chuyển lên miền Bắc và trong chuyến đi, ông mang theo sự thành hình của chi nhánh của hội lên San Jose. Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California ban đầu do ông Ngô Thanh Tùng làm Hội Trưởng. Người kế tiếp ông là ông Nguyễn Văn Chu (2000-2003). Ông Chu giao chức Hội Trưởng lại cho ông Trần Minh Vàng (2003-2005). Nguyễn Hoàng An kế tiếp (2005-2006), và sau cùng ông Trần Minh Vàng giữ chức vụ Hội Trưởng từ 2007 đến nay.

Cuộc triển lãm lần nầy của Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California sẽ có 23 nhiếp ảnh gia tham dự theo tiêu chuẩn mỗi người 5 tấm ảnh. Triển lãm Ảnh Nghệ Thuật đã khai mạc vào ngày 2 ngày thứ Bảy và Chúa Nhật 12 & 13 tháng 01, 2013 tại Học Viện Âu Lạc:2268 Quimby Road, Suite E, San Jose.

Các nhiếp ảnh gia tham dự gồm có: Lê Văn Khoa, Ngô Thanh Tùng, Trần Minh Vàng, Nguyễn Hoàng An, Châu Phạm, Nguyễn Toàn, Hoàng Ngọc Thủy, Huệ Nguyễn, Nhung Nguyễn…

Trong phần triển lãm Ảnh Nghệ Thuật Bắc California, trang web luatkhoasanjose đặc biệt hân hạnh giới thiệu nhiếp ảnh gia: anh NGUYỄN TOÀN – cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn – cũng là thành viên trong Ban Điều Hành của Gia Đình Luật Khoa San Jose, anh là một trong 23 nhiếp ảnh viên có 5 tác phẩm trưng bày trong cuộc triển lãm.

            Kính mời quý vị theo dỏi đoạn slideshow dưới đây: