Home‎ > ‎Sinh Hoạt 2‎ > ‎

Gia Đình Luật Khoa Bắc California Chúc Mừng Giáng Sinh 2015
Quý Giáo Sư
Quý Niên Trưởng
Quý Đồng Môn
Bạn Bè và Gia Đình

 Một Mùa Giáng Sinh An Lành,
ấm áp tình yêu thương.

Một Năm Mới Vui Tươi và Hạnh Phúc.----------------------------------


Kính mời quý vị theo dõi đoạn video dưới đây để xem Gia Đình Luật Khoa Bắc Ca. chúc mừng Giáng Sinh như thế nào? Tất cả cũng vì mục đích muốn mang lại niềm vui cho các thành viên, muốn cùng nhau xây dựng Gia Đình Luật Khoa luôn mạnh tiến và nhất là duy trì tình bạn để tìm nguồi vui của tuổi già nơi quê người.