Home‎ > ‎

Sinh Hoạt 2

NĂM 2018NĂM 2017

* Gia Đình LK Bắc Ca, Chúc Mừng Giáng Sinh 2017

NĂM 2016
* Ngày 02.10.2016 - Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Kỳ VII
* Ngày 14.02.2015 - Họp mặt Đầu Năm & Mừng Sinh Nhật tháng 1,2,3