Home‎ > ‎Nhạc‎ > ‎

Trang Nhạc Hàn Thư Sinh

Trang web luatkhoasanjosesite hân hạnh giới thiệu cùng quý vị:
"Trang nhạc Hàn Thư Sinh"

Tác giả Hàn Thư Sinh hay Tiến Sĩ Trần An Bài là một trong 3 vị cố vấn của Gia Đình Luật Khoa Bắc California
: Gs Quách Thị Nho - Ls Ngô Văn Tiệp - Ts Trần An Bài. Trước năm 1975, Ông là

Thẩm Phán và cũng là Giáo Sư thỉnh giãng của Học Viện CSQG-VNCH. Muốn biết chi tiết về các album ca nhạc của ông. Mời quý vị vào thăm trang web saigonecho.com do chính ông làm Giám Đốc điều hành.

**********************

Kính mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức các bài hát dưới đây:

* Từ Dạo Anh Nắm Tay
* Bạn Bè