Home‎ > ‎Một Thời Để Nhớ‎ > ‎

Màu Áo Kỷ Niệm Luật Khoa #1 & 2


Thân gửi quý anh chị:

 
Đây là PPS:
MÀU ÁO KỶ NIỆM LUẬT KHOA #1
PPS đã được update vào ngày 26-8-2014. Đây là tất cả những hình ảnh mà tôi thu thập được.
Quý anh chị tùy nghi phổ biến.


Nhạc phẩm "Trả Lại Em Yêu" qua tiếng hát Nhật Trường và Thanh Lan


by Ls Ngô Tằng Giao


Click nút PLAY để xem hình qua dạng Slideshow


         MÀU ÁO KỶ NIỆM LUẬT KHOA #2

by Ls Ngô Tằng Giao


Click nút PLAY để xem hình qua dạng Slideshow