Home‎ > ‎Lời Hay Ý Đẹp‎ > ‎

Nguồn gốc của sung sướng

Vì sao chúng ta ưa thích một bức tranh gốc hơn một bản vẽ giả mạo? Nhà tâm lý học Paul Bloom lý giải rằng bởi vì loài người là những sinh vật ưa chuộng bản chất - nghĩa là niềm tin hay hiểu biết của chúng ta về một sự vật sẽ thay đổi cách mà chúng ta nhìn nhận, trải nghiệm sự vật đó. Đây không chỉ là một ảo tưởng, mà trên hết, nó làm sáng tỏ một khía cạnh sâu sắc của sự sung sướng (và cả nỗi đau khổ).

Mời xem đoạn video dưới đây được chuyển dịch qua Việt Ngữ bởi:
Hương Ha , reviewed by Thach Thao Nguyen Phuc.