Home‎ > ‎Lời Hay Ý Đẹp‎ > ‎

Ngón Út


Nhữn
g ngón tay lao xao
Tranh giành từng cấp bậc .

Ngón tay Giữa cao đầu
Bảo rằng: "Tôi lớn nhất!"

 
" Thôi đi anh, trật lất! "
Ngón tay Trỏ cất lời

- Tôi mới là quan trọng
sai xử mọi việc đời.

 
- Chẳng phải đâu ông ơi!

Tôi mới là chủ yếu

Ngón đeo Nhẫn đời người

Thiếu tôi, ai lo liệu?


Ngón tay Cái không chịu
"Tất cả nói sai rồi" .

Tôi mới là số một

Sức mạnh về tôi thôi !...

 
Từng ngón tay cứ thế

Chẳng ai chịu nhường ai

Chỉ ngón Út lặng lẽ
Nhìn các anh thở dài…

 

Khi bàn tay chắp lại

Trang nghiêm trước Phật Đài .

Ngón Út đứng trước cả

Đối diện cùng Như Lai.

 

Thich Tanh Tue 
__________________________________________

Mời các bạn thưởng thức bài hát "Chấp Tay Niệm Phật", sáng tác by Quý Luân. Mai Thiên Vân trình bày