Home‎ > ‎Lịch Sử‎ > ‎

Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca VIệt Nam - The Soul Of VietNam


Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam- The Soul Of VietNam

Một cuốn phim quý giá gồm 2 bản Việt Ngữ và Anh Ngữ


***

Sản xuất (producer): GS Nguyễn Ngọc Bích
Viết lời cho phim (script writer): Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa
Dẫn phim: Ngọc Hà
Phim thực hiện công phu với nhiều tài liệu quý giá. Từ lịch sử lá quốc kỳ, quốc ca được trình bầy với hình ảnh chứng minh. Những câu chuyện về quốc kỳ VNCH thật cảm động như tại Sundre (Canada), anh Trần Nam mua cột cờ thứ 11 để treo và sau đó là những ngày đấu tranh để cờ vẫn tung bay. Câu chuyện tại Massachusetts, tại Đại Hội Trẻ Sydney…
Thật cảm động khi quốc kỳ của một dân tộc đã mất lãnh thổ vào tay cộng sản độc tài mà vẫn hiên ngang tung bay ngạo nghễ khắp thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa với những lời dẫn phim rất cảm động, cảm ơn ê kíp làm phim.
 

1. Bản Việt Ngữ

2. Bản Anh Ngữ:
The Vietnamese National Flag and Antherm