Home‎ > ‎Lịch Sử‎ > ‎

Gs. Vũ Quốc Thúc nói về Lịch Sử Việt Nam

GS VQ Thúc đã 93 tuổi mà trí óc vẫn còn minh mẫn, và có trí nhớ rất tốt.