Home‎ > ‎Chuyện Vui‎ > ‎

Hội Thảo Ngôn Ngữ

Giờ giải lao tại Hội Trường Ngôn Ngữ Quốc Tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm.

Giáo sư người Anh nói:
- I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp)

Giáo Sư Pháp nói:
- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới những hạt gạo)

Giáo sư Tàu phát ngôn:
- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé đi chơi trên đồng bị trái bắp rơi trúng người)

Còn nhà ngôn ngữ học VN, người Nam Bộ thì xổ một tràng dài:
- Hôm qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua không nói qua qua mà qua lại qua. Bậu muốn qua bỏ qua thì bậu hãy mang qua cho qua một bó hoa.