Home‎ > ‎Kỹ Thuật‎ > ‎

Stand By - Hypernate - Log Off - Turn Off

Trong trường hợp nào thì mình nên sử dụng một trong các mode vừa kể trên, lợi ích nào có được khi sử dụng, và có những khác biệt  nào giữa các mode đó?

Khi sử dụng computer, đặc biệt là laptop, người ta thường dùng đến những mode trong Windows để tiết kiệm năng lượng cho máy và battery. Sau đây là một số lợi ích và cách dùng của các mode:

Standby mode : máy của bạn vẫn hoạt động bình thường, mọi applications vẫn chạy, nhưng có một số devices, thí dụ như hard drive và màn hình sẽ ngưng làm việc để tiết kiệm năng lượng. Thông thường, nếu là laptop thì khi bạn gấp màn hình lại thì computer sẽ tự động chuyển sang stanby mode. Lợi ích của mode nầy là bạn có thể quay trở lại những phần việc bạn đang làm dở dang sau khi ăn trưa hoặc break time mà không phải khởi động lại máy.

Hybernate mode: Máy của bạn sẽ chuyển sang trạng thái gần như ngưng hoạt động hoàn toàn. Điều nầy có nghĩa là bạn tiết kiệm năng lượng nhiều hơn cho battery. Thêm vào đó, tất cả những application hoặc data sẽ được lưu trử vào trong hard drive. Cũng giống như standby mode, bạn vẫn có thể tiếp tục những phần việc đang làm dở dang sau khi nghỉ xả hơi qua đêm hoặc cuối tuần. Phần lớn những laptop có cài đặt Windows, khi battery gầnhết năng lượng, sysyem sẽ tự động chuyển sang mode nầy.

Log off: Khi bạn ra khỏi Windows và đóng tất cả các application mà  máy bạn đang chạy. Tuy vậy Windows system và những services căn bản vẫn tiếp tục hoạt động.

Turn off: Khi bạn muốn tắt máy


* Trích từ trang Kỹ Thuật AuLac Institute