Home‎ > ‎Kỹ Thuật‎ > ‎

Phương pháp giữ computer cho lâu bền

1. Không bao giờ xê dịch computer khi nó đang hoạt động. Làm như  thế nhiều lần sẽ hư hard drive.

2. Không nên download những hồ sơ nhạc, hoặc hình ảnh mà bạn không biết nơi xuất xứ.

3. Không nên bật, tắt computer thường xuyên. Nếu có thể được xin cứ để computer bật  24/24 và chỉ tắt đi cái monitor (màn hình) thôi.

4. Không nên mở các file đính kèm (attachment) của email có extension là: .pif, .vbs, .exe, thí dụ: hello.pif

5. Không nên để computer của mình gần những nơi có nhiều bụi hoặc khói thuốc. Bụi nhiều sẽ bám vào các bộ phận hardware của computer làm cản trở sự giải nhiệt của máy.


6. Nên có những chương trình chống virus, Trojan, Spyware, Firewall cho computer

7. Nên chạy chương trình Scandisk và Defragmenter khoảng một tháng một lần.


* trích từ trang Kỹ Thuật của Âu Lac Institute