Home‎ > ‎Kỹ Thuật‎ > ‎

Khác biệt giữa "http://" và "https://"


Bạn có biết sự khác biệt giữa http và https?

Sự khác biệt chính, giữa http:// https: / / đó là việc giữ an toàn cho bạn.  HTTP là viết tắt của Hyper Text Transfer Protocol, S  là viết tắt của "Secure".

Nếu bạn truy cập một trang web, và nhìn vào địa chỉ trang web, nó có thể sẽ bắt đầu với những điều sau đây:

     ** http://. Điều này có nghĩa rằng các trang web đó không an toàn. Nói cách khác, có thể cho ai đó để "nghe lén" trên máy tính của bạn đang hội thoại với trang web. Hoặc nếu bạn điền vào một mẫu trên trang web, một người nào đó có thể thấy tin tức bạn gửi đến trang web đó. Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ bao giờ nhập số thẻ tín dụng vào một trang web http://.

    ** https:// Nhưng nếu địa chỉ web bắt đầu bằng https: / /,  về cơ bản có nghĩa là máy tính của bạn nói chuyện với các trang web trong một mã số an toàn mà không ai có thể nghe trộm.  Bạn hiểu tại sao điều này rất quan trọng, phải không?
Nếu có một trang web yêu cầu bạn nhập dữ liệu (data), thẻ tín dụng của bạn, bạn nên xem xét  địa chỉ trang web có bắt đầu bằng https: / /không.
Nếu không, bạn KHÔNG BAO GIỜ cung cấp dữ liệu cá nhân. chẳng hạn như số thẻ tín dụng, số an ninh xã hội...

* sưu tầm online - không có ghi tên tác giả