Home‎ > ‎Bạn có biết?‎ > ‎

Attitute của người đi xin việc làm rất quan trọng

Thưa các bạn,

ATTITUDE của người đi xin việc làm rất quan trọng, nó chiếm đến 70% trong việc quyết định của người Interview và phần technical chỉ chiếm 30%. Tại sao?
Để chứng minh cho lời nói nầy, tôi xin mời các bạn theo dỏi bài sưu tầm dưới đây, để rồi chúng ta sẽ có lời kết luận:


NẾU:

A  B  C  D  E   F  G   H   I   J     K    L     M    N    O     P    Q    R     S     T     U     V     W     X      Y      Z
Bằng:
1   2  3  4   5   6   7   8   9  10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22    23    24    25    26
Thì:

HARDWORK:
H  +  A  +  R   +  D  +  W   +  O  +   R   +  K
8  +  1   +  18 +   4  +  23  +  15 +  18  +  11  =  98%


KNOWLEDGE:
K   +   N  +    O  +  W  +    L  +  E  +  D  +  G  +  E
11 +  14  +  15  +  23  +  12  +  5  +  4  +   7  +  5  = 96%


LUCK:
L   +    U   + C   +  K 
12  +  21  +  3  +  11 = 47%

Có phải đa số chúng ta đều nghĩ rằng may mắn chiếm phần quan trọng nhất khi đi xin việc làm???. Nếu không phải, vậy thì phần nào quan trọng nhất, phần nào chiếm được 100%?

ATTITUDE:
A  +   T   +  T    +  I   +  T   +   U   +   D  +   E
1  +  20  +  20  +  9  +  20  +  21  +  4  +  5  = 100%


ATTITUDE IS EVERYTHING
CHANGE YOUR ATTITUDE
AND YOU CHANGE YOUR LIFE !!!


Thân ái chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công khi đi interview job

N.H.A.