Home

Email: hoingoluatkhoa@yahoo.com
Web Site : www.luatkhoasanjose.comturn volume on, please

Luật Khoa Hành Khúc: Ls Võ Văn Dinh
Hội Ngộ Mùa Thu: Hà Kim Tinh - SVLK Cần Thơ
 Website: Quách HuệAnh - SVLK Cần Thơ
Gia Đình Luật Khoa Bắc California


BAN CỐ VẤN: GS QUÁCH THỊ NHO - LS NGÔ VĂN TIỆP - TS TRẦN AN BÀI - LS NGUYỄN DUY TIẾP
BAN ĐIỀU HÀNH: Nguyễn Vạn Bình - Nguyễn Toàn - Phạm Mạnh Tuấn - Hà Kim Tinh - Đoàn Phúc Hữu - Châu Minh Hoàng - Lê Truật - Trì Ngọc Bình - Lê Trung Tâm - Hà Đình Huy - Huỳnh Quang Khải - Dương Thị Tiến - Mã Phương Liễu - Cao Ánh Nguyệt - Phan Xuân Hương - Nguyễn Thanh Hương - Quách HuệAnh - Trần Chiêu Hiền - Trương GiaVy - Nguyễn Bạch Yến - Nguyễn Xuân Sơn -  Thái Hà - Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Thu Hà - Nguyễn Ngọc Dung.

 *****************

Kính gởi quý Giáo Sư,
Quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn
Luật khoa SàiGòn-Huế-CầnThơ

Hội Ngộ Mùa Thu San Jose kỳ I
ngay ngày tổ chức ra mắt 16.10.2010
đã cho phát hành Đặc San LuậtKhoaSanJose 2010

một tháng sau đó, LuậtKhoaSanJose Blog  ra đời
với hoài bão mang một khung trời kỷ niệm thân yêu
của 3 trường Luật Khoa Sài Gòn-Huế-Cần Thơ
niên khóa 1955-1975
ở tận mãi nơi quê hương yêu dấu
đến "Thung Lũng Hoa Vàng San Jose"
Hoài bão nầy không dừng tại đây
tiếp theo sau, LuậtKhoaSanJose Site được hình thành
coi như một trang web phụ, nhằm giúp cho
LuậtKhoaSanJose Blog
thêm phong phú hơn
về bài vở, về tài liệu, hay hình ảnh
và không nhất thiết phải liên quan đến " Luật Khoa"

Người thực hiện còn mong muốn thêm
Trang Web sẽ là  gạch nối, là nhịp cầu tri âm
giữa
Ban Tổ Chức với các thành viên
trong sinh hoạt của Gia Đình Luật Khoa Bắc California
giữa các cựu sinh viên Luật Khoa
đã tản mạn khắp nơi sau ngày 30.04.1975


Và... để trang web nầy được phong phú hơn,
xin
các bạn mỗi người giúp một bàn tay
đóng
góp bài vở, hình ảnh, ý kiến xây dựng.

 LuậtKhoaSanJose Site  
dù chưa hoàn hảo, dù chưa xuất sắc
nhưng chứa cả một niềm vui
một hạnh phúc do chính mình tạo nên

Ban Tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu San Jose

chân thành cảm tạ tất cả lòng ưu ái
và sự sốt sắng cộng tác, nâng đở tinh thần
của Ban Cố Vấn, của quý Giáo Sư,
quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn
để LuậtKhoaSanJose Blog
và LuậtKhoaSanJose Site
của chúng ta được phổ biến rộng rãi
đến các nơi khác trong và ngoài nước Mỹ.