Home

Email: hoingoluatkhoa@yahoo.com
Web Site : www.luatkhoasanjose.com

HAPPY THANKSGIVING 2020BAN-DIEU-HANH-2018

        BAN CỐ VẤN: GS QUÁCH THỊ NHO - LS NGÔ VĂN TIỆP - TS TRẦN AN BÀI
        BAN ĐIỀU HÀNH: Nguyễn Vạn Bình - Phạm Mạnh Tuấn - Hà Kim Tinh - Đoàn Phúc Hữu - Châu Minh Hoàng - Lê Truật -
        Huỳnh Quang Khải - Lê Đình Cai - Nguyễn Đình Dũng - Phạm Ngọc Anh - Huỳnh Văn Xồi - Huỳnh Văn Trai - Hà Đình Huy -
        Trì Ngọc  Bình - Lê Trung Tâm -
Dương Thị Tiến - Mã Phương Liễu - Cao Ánh Nguyệt - Phan Xuân Hương -
Quách HuệAnh -
        Nguyễn Thanh Hương - Trần Chiêu Hiền - Nguyễn Bạch Yến - Nguyễn Xuân Sơn - Trần T. Thanh Thủy - Nguyễn Thị Phương -
        Nguyễn Ngọc  Dung - Trần Mai Hương - Trương GiaVy - Thái Hà.
       
        Phụ Trách Website: Quách Huệ Anh - cựu SVLK Cần Thơ


 *****************

Kính gởi quý Giáo Sư,
Quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn
Luật khoa SàiGòn-Huế-CầnThơ

Hội Ngộ Mùa Thu San Jose kỳ I
ngay ngày tổ chức ra mắt 16.10.2010
đã cho phát hành Đặc San LuậtKhoaSanJose 2010

một tháng sau đó, LuậtKhoaSanJose Blog  ra đời
với hoài bão mang một khung trời kỷ niệm thân yêu
của 3 trường Luật Khoa Sài Gòn-Huế-Cần Thơ
niên khóa 1955-1975
ở tận mãi nơi quê hương yêu dấu
đến "Thung Lũng Hoa Vàng San Jose"

Hoài bão nầy không dừng tại đây
tiếp theo sau, LuậtKhoaSanJose Site được hình thành
coi như một trang web phụ, nhằm giúp cho trang web
LuậtKhoaSanJose Blog
thêm phong phú hơn
về bài vở, về tài liệu, hay hình ảnh
và không nhất thiết phải liên quan đến " Luật Khoa"

Người thực hiện còn mong muốn thêm
Trang Web sẽ là  gạch nối, là nhịp cầu tri âm
giữa Ban Tổ Chức với các thành viên
trong sinh hoạt của Gia Đình Luật Khoa Bắc California
giữa các cựu sinh viên Luật Khoa
đã tản mạn khắp nơi sau ngày 30.04.1975

Và... để trang web nầy được phong phú hơn,
xin
các bạn mỗi người giúp một bàn tay
đóng
góp bài vở, hình ảnh, ý kiến xây dựng.

 LuậtKhoaSanJose Site  
dù chưa hoàn hảo, dù chưa xuất sắc
nhưng chứa cả một niềm vui
một hạnh phúc do chính các thành viên
trong Gia Đình Luật Khoa Bắc California tạo nên

Ban Tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu San Jose

chân thành cảm tạ tất cả lòng ưu ái
và sự sốt sắng cộng tác, nâng đở tinh thần
của Ban Cố Vấn, của quý Giáo Sư,
quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn
để LuậtKhoaSanJose Blog
và LuậtKhoaSanJose Site
của chúng ta được phổ biến rộng rãi
đến các nơi khác trong và ngoài nước Mỹ.