ค่ายภาษาอังกฤษ


สำหรับผมแล้ว  การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสพิเศษยิ่งที่ผมได้สื่อสารโดยตรงกับเด็ก ๆ จากหลากหลายวัฒนธรรมและได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการณ์ของผมให้ทุกคนได้รับฟัง

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

โดย  George  Lamb

 

            ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (English  Camp)  ซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่ากาญจนาภิเษก  (วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย  เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙)   กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม  2549  ซึ่งนับเป็นโอกาสดียิ่งสำหรับผม  ที่ได้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาแรกและภาษาเดียวของผม  สื่อสารกับเด็ก ๆ ที่มาจาก  อำเภอภูเวียง  และชุมชนโดยรอบ

           ในครั้งนี้ มีเด็กเป็นจำนวนมากที่เพิ่งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนเป็นครั้งแรก  และเป็นโอกาสดีมากที่เด็ก ๆ ได้เริ่มฝึกฝน  และทำความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ  ซึ่งเราต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กในโรงเรียน  หลังจากที่ทุก ๆ คนได้รับความรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้  ก็จะช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้น  รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะพยายามพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ยากให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งเด็ก ๆ หลาย ๆ คนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วได้กล่าวเช่นนั้น

            ผมรู้สึกดีที่ได้เห็นและสัมผัสกับความรู้สึกตื่นเต้นของเด็ก ๆ ในการทำกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งได้เห็นวิธีการที่คุณนิดซึ่งเป็นหัวหน้าทีม และผู้ร่วมทีมของเธอได้ช่วยกันสอนเด็ก ๆ และจัดการละเล่นต่าง ๆ ที่สนุกสนานเช่น  การเล่นเกมส์  ร้องเพลง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ

            ในช่วงระหว่างการเดินทางจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมไปยังที่ต่าง ๆ ผมได้สัมผัสกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม  ทำให้ผมได้รับประสบการณ์มากมายจากผู้คนในแต่ละท้องถิ่น  ที่มีวัยแตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ผิดแผกแตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดก็คือ ความคล้ายคลึงกันของเด็ก ๆ แทบทุกคนที่ยังไม่ค่อยมีโอกาส  และเวลาที่จะได้สัมผัสกับโลกภายนอก  ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากเด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้

            หากกล่าวในด้านของการศึกษาแล้ว ทั้งครูและนักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน    สำหรับผมแล้ว  การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสพิเศษยิ่งที่ผมได้สื่อสารโดยตรงกับเด็ก ๆ จากหลากหลายวัฒนธรรมและได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการณ์ของผมให้ทุกคนได้รับฟัง  ผมได้เรียนรู้ถึงการปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการเมื่อครั้งเยาว์วัย  ซึ่งผมมักจะปิดกั้นตัวเองและรู้สึกเขินอายที่จะพูดหรือแสดงออกต่อหน้าผู้คน   สิ่งที่ช่วยทำให้ผมสามารถพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากในครั้งนี้ได้  ก็เพราะ  มีผู้ฟังมากมายที่ตั้งใจฟังผมพูด  เด็ก ๆ ต่างก็นั่งฟังผมด้วยความอดทน และตั้งอกตั้งใจฟังผมเล่าถึงประวัติของผม  ว่าผมเป็นใคร  มาจากไหน  ผมเชื่อแล้วในเวลานี้ว่า  เมื่อเราจะพูดถึงสิ่งใดให้ใครฟังก็ตามจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่จะพูดอย่างแท้จริง  จึงจะเป็นที่สนใจและยอมรับ  ซึ่งหลักการนี้  สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแทบทุกสถานการณ์ในชีวิตทั้งในการประกอบอาชีพต่าง ๆ     ในทางศาสนา  จิตวิญญาณ และสังคม

            การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนขึ้นในวัด ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ      ปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่มีสิ่งยั่วยุต่าง ๆ เกิดขึ้น  จากความเจริญทางด้านวัตถุและการสื่อสารที่เข้าถึงแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก  ซึ่งเรียกว่า  สังคมโลก  ส่งผลให้วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ด้วยสัญชาตญาณของการกระหายที่จะเรียนรู้  และหลงใหลในสังคมแห่งความบันเทิงเริงรมย์ซึ่งรายล้อมอยู่รอบตัวเขา

            ในจำนวนวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องที่เขียนโดย นักคิด และนักเขียนชาวตะวันตกที่รังสรรค์งานในแนวคลาสสิค  Plato ได้ประพันธ์งานเขียนเกี่ยวกับข้อพิสูจน์และข้อกล่าวหาที่มีต่ออาจารย์ของเขา  นามว่า  Socrates  ผู้ถูกกล่าวหาว่า ชักนำเยาวชนไปในทางเสื่อมเสีย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  Socrates  ได้พยายามกระตุ้นเตือนและร้องขอให้เยาวชนทั้งหลายใช้ความคิด พิจารณา และตั้งคำถามตนเองว่า  มนุษย์ไม่เคยมีความเข้าใจเลยใช่หรือไม่ ว่าคุณค่าอันแท้จริงของมนุษย์คืออะไร

            ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผล หากจะกล่าวว่า  การดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ คือ การนำซึ่งความเสื่อมเสียมาสู่เยาวชน  ดังนั้น  อาชญากรรมทางความคิดที่กล่าวหากันว่า  Socrates  เป็นผู้กระทำ  ก็คือ  อาชญากรรมอย่างเดียวกันกับการใช้ยุทธวิธีทางการตลาดในปัจจุบันที่รุนแรง  โดยมีความตั้งใจที่จะสนองตอบความพึงพอใจของเด็ก ๆ ด้วยสิ่งที่หยาบและไร้คุณค่าโดยสิ้นเชิง  เราไม่สามารถปล่อยให้สภาวะนี้อยู่ในความมืดมนต่อไป  เมื่อมีหนทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อม ก็ย่อมมีหนทางนำไปสู่ความดีงาม นั่นคือ  การปลดปล่อยเยาวชนสู่อิสรภาพและเสรีภาพ  ซึ่งจะต้องมีแนวทางปฏิบัติโดยให้การศึกษา อบรม และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณค่าต่อเยาวชน  อันจะส่งผลให้สังคมได้รับการพัฒนาไปในตัว แม้จะยังไม่สามารถพัฒนาจนสมบูรณ์แบบได้ทันที แต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะค่อย ๆ ปลดปล่อยเยาวชนจากพันธนาการที่ด้อยคุณค่า  เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุให้เกิดความทะยานอยากได้ใคร่ลอง เพื่อความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเท่านั้น

            หลักคำสอนทางพุทธศาสนา   สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  และปลูกฝังให้เยาวชน เจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีบนเงื่อนไขที่ถูกที่ควรและเหมาะสม  พร้อมที่จะรับกับสิ่งเร้าและยั่วยุเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านวัตถุซึ่งแทนที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระ  กลับยิ่งชักนำให้เราถลำเข้าสู่ความมืดมนมากยิ่งขึ้น

            การที่เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก  ไม่ว่าจะเป็นค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ค่ายอบรมคุณธรรม การบรรพชาสามเณรในระหว่างปิดภาคเรียน การร่วมเป็นสมาชิกโครงการบ้านเด็ก หรือการได้รับฟังธรรมะในโอกาสต่าง ๆ   จะช่วยให้เยาวชนมีความคิดดี  ปฏิบัติดี และมีความเข้าใจถูกต้อง ในสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการปลูกฝัง   เยาวชนจะได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่จะนำไปใช้ในสังคมยุคใหม่ที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย  เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนให้เกิดกิเลสตัณหา  เยาวชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมจะถูกรายล้อมด้วยสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตวิญญาณ  วัดจะเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะปลูกฝังความคิดที่ดีงาม  ก่อให้เกิดปัญญา หลังจากที่ได้รับฟังการเทศนาอบรมจากหลวงพ่อสุธีโร  และคณะสงฆ์  ที่มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนทุกคน

            เยาวชนจะเปิดรับคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และนำติดตัวกลับไปยังภูมิลำเนาของแต่ละคน  ณ ที่ซึ่งพวกเขาจะได้พบปะกับบุคคลอื่น ๆ ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่มีแสงสว่างแห่งธรรมะ ไปสู่ดวงใจดวงอื่นๆ  เป็นประดุจประทีปดวงเดียวกันที่จะส่องสว่างให้กับชีวิต  และสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป