Ouders, leerlingen, school

In ons schoolsysteem wordt van alle betrokken partijen veel verwacht. 

Ouders verwachten van hun kinderen een goede inzet, en van de school een op het kind toegesneden aanpak.

School verwacht van hun leerlingen diezelfde inzet, en van de ouders betrokkenheid en steun jegens hun kinderen.

En die leerlingen, kinderen: wat die verwachten is niet altijd in lijn met de twee andere partijen. School moet leuk zijn, niet te veel tijd kosten want er zijn zoveel dingen om te ontdekken. En de ouders moeten niet overal bovenop zitten. 
Maar ook weten ze meestal,  soms diep van binnen, dat school de plek is om verder te komen, om te leren.
Ouders:

- heeft ze echt zo weinig huiswerk?
- wat is hij nou aan het dóen?
- was ze maar niet zo gespannen
- kon ik hem maar helpen
- vroeger was ik veel serieuzer met school 
   bezig.   
- of: vroeger was ik ook niet zo bezig met  
   school, maar nu weet ik beter
Leerlingen:

- ik weet zelf wel wat ik wil
- leren is wel nodig, maar het is zo saaai
- die docent, daar vraag ik niets aan hoor, die 
   begrijpt mij toch niet
- als ik aan het volgende proefwerk Wiskunde
   denk, krijg ik al maagpijn
- ik wil er niet aan denken hoever ik al achter  
   loop