Profil‎ > ‎

Bebyggelsen

Ejendommen består af et for- og baghus med i alt 1+3 opgange. Forhuset er opført i 2 etager med udnyttet mansardetage og baghuset er opført i fem etager med udnyttet tagetage i 2 lejligheder.

Forhuset blev i 1994 erklæret bevaringsværdigt.

Under begge ejendomme forefindes kælder.
I kælder under forhus findes to rum, som udlejes, cykelkælder og pulterrum. I tagetagen findes mindre pulterrum og et stort loftrum. I baghusets kælder findes varmekælder, pulterrum og rum til storskrald, og i mindre del af tagrummet findes tørreloft og få pulterrum.

Bebyggelsen er iht. BBR-ejermeddelelsen opført i hhv. 1848 for forhus og 1910 for baghus. Det samlede bygningsareal er opgjort til ca. xxx m2 .

Ejendommene består af i alt 39 lejligheder heraf 1 erhvervslejemål (kælder forhus).

Opvarmningen er fjernvarme.

Ejendommene er fuldt forsikret hos ALKA Forsikring.

Der er indlagt kabel-tv og TDC Webspeed.
Comments