Oplysninger‎ > ‎

Velkommen!

VELKOMMEN TIL

"LYKKESHOLMS SYVTALLER"

 

 


Praktiske oplysninger om ejerforeningen "Lykkesholms Syvtaller":


Administration - Bestyrelsen:

Ejerforeningen vælger på den årlige generalforsamling en bestyrelse til at administrere fællesudgifterne og lede og fordele det praktiske arbejde i ejendommen.

Den nuværende bestyrelse har følgende sammensætning:


  • Cathrine Borella Vang (7C 2.th.) - Formand
  • Niels Thorup (Forhuset st.tv.)
  • Johanne Donsted (Forhuset st.th.)
  • Kirsten Jensen (7a st. tv.)
  • Karsten Lodahl Madsen (7A. 1.th)
  • Anne-Sofie Scheel (7A. 4.th)
  • Sofie Uhre Knattrup (7A. 4.tv.)
  • Sidsel Ravn (7B, 4.th.)
  • Wind Administration klarer økonomien.


Har man spørgsmål eller problemer vedr. fælles forhold, kan man henvende sig til sin opgangsrepræsentant eller selv bringe emnet op på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøderne holdes ca. 1 gang om måneden og foregår i en afslappet og hyggelig atmosfære. Alle er velkommen til at deltage.


Affald:

Vi har affaldssortering i ejendommen. Der findes beholdere til pap, papir, metal, plastik, batterier, haveaffald og husholdningsaffald. Efter behov bestilles afhentning af storskrald og el-skrot (kontakt Kirsten, A.st.tv.). Læs mere i pjecen om affaldshåndtering.


Cykelkælder:

Cykelkælderen under forhuset er fælles. Der findes desuden 1 kælderrum til udlejning (pt. udlejet).


Fælles arbejdsdage:

Bestyrelsen arrangerer flere gange årligt fælles arbejdsdage, hvor større arbejder udføres, f.eks. havearbejde, små reparationer på fællesområderne m.v. Alle forventes at deltage.


Fællesudgifter:

Fælles- og varmeudgifter opkræves kvartalsvis, henholdsvis i januar, april, juli og oktober. Forfaldsdato er den 10. i pågældende måned.


Grill-plads:

Grillarealet er ude midt i gården af hensyn til brandfare og lugtgener. Og altså ikke lige under folks vinduer. En fælles grill findes i varmekælderen.


Hjemmeside: www.syvtaller.dk og kontakt til bestyrelsen: lsyvtaller@gmail.com.

Fra 2011 vil foreningen i stigende grad anvende foreningens hjemmeside til indkaldelser, bestyrelsesreferater mv. Indkaldelse til generalforsamling vil dog fortsat ske på papir. Husk altid at informere bestyrelsen om din korrekte email-adresse.


Husorden:

Da vi bor tæt op ad hinanden og lejlighederne ikke er lydisolerede, bedes man tage hensyn til hinanden, hvad angår støj, musik og anden larmende adfærd efter kl. 22:00. Alle fester skal annonceres – i alle opgange – mindst 9 dage forud for festen. Vinduer og døre skal holdes lukket under festen. Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og andet grej der støjer, må kun anvendes i tidsrummet mellem kl. 9 og 22.


Husdyr:

Husdyr må, som der står i vedtægterne, kun holdes med bestyrelsens skriftlige tilladelse.


Kabel-TV og Webspeed:

Alle lejligheder er tilsluttet Yousee Kabel-TV grundpakken. Betaling opkræves sammen med fællesudgifterne. Tillægspakker købes direkte hos Yousee. Der er også mulighed for individuel tilkobling til bredbånd (kontakt Yousee).


Navn ved opgangsdøren for nye beboere:

Smid en besked ind til Kirsten, 7A.st.tv., med hvilket navn der ønskes.


Ombygning i lejligheden:

Ved ombygning eller renovering af baderum, køkken, installationer og lignende skal bestyrelsen orienteres og godkende projektet inden igangsætning. Ombygningen skal udføres i henhold til bygningsreglement, SBI-anvisninger og foreningens husregler. Ejer er selv ansvarlig for at bortskaffe det affald, der måtte komme af renoveringen. Det anbefales at bruge ejerforeningens håndværkere, som kender ejendommen.


Parkering:

Det er ikke tilladt at parkere biler og motorcykler i gård og indkørsel. Det gælder også håndværkere med længerevarende projekter.


Skadesløsbreve:

Skadesløsbreve opbevares hos Wind Administration og er nu digitaliseret.


Trappevask:

Der bliver vasket trapper 1 gang om ugen i vintermånederne og 1 gang hver 14. dag i sommermånederne. Bagtrapperne vaskes 4 gange om året.


Varme og vand:

I 1992 blev der installeret fjernvarme. Opstår der problemer med varme og vand, bedes man henvende sig til Niels Thorup/Forhuset. Normalt er der helt lukket for varmen til radiatorer (naturligvis ikke for varmt vand) i sommerperioden, men der åbnes, hvis det bliver særligt koldt. Varmemåler på radiatorer aflæses af Clorius hvert år i april, hvorefter der kommer afregning til den enkelte lejlighed hen på sommeren. Ved køb og salg af lejlighed påhviler det sælger at få aflæst varme ved fraflytning.


Vicevært = fælles ansvar:

Af økonomiske årsager har vi ikke nogen vicevært. Fejning, rivning, snerydning m.m. i gården og fællesområderne er FÆLLES ansvar, og vi anmoder dig om at være med til at holde almindelig orden på fællesarealerne: trappeopgange, cykelkælder, omkring affaldsbeholderne osv. Vedr. små reparationer på fællesområder, såsom lys på trapper, hoveddøre der binder, o.s.v., henvender man sig til opgangsrepræsentanten. Reparationer i lejligheden påhviler ejeren.Med venlig hilsen - Bestyrelsen

2016

Comments