Oplysninger‎ > ‎

Forsikring

Ejendommene er fuldt forsikret hos ALKA forsikring.

Forsikringen dækker: Bygningsbrand
Anden bygningsbeskadigelse
Husejeransvar
Bestyrelsesansvar
Angreb af svamp
Angreb af insekter
Huslejetab
Restværdi
Løsøre
Forsikringen dækker ikke: Glas
Sanitet
Følgende forbehold er gældende for forsikringen:
Forhus nr 7:
Forsikringen dækker ikke svampe- og insektskade i og fra kælder incl. etageadskillelsen stue/kælder, samt trappe fra stueetage til kælder bund.
Baghus nr. 7 A-C:
Forsikringen dækker ikke svampe- og insektskade i og fra kælder incl. etageadskillelsen stue/kælder.

Ċ
Lykkesholms Syvtaller,
6. feb. 2011 04.15
Comments