Tạo phiếu khảo sát trực tuyến với Google Docs

Google Docs thường được biết đến như bộ công cụ Office miễn phí của Google cho phép người dùng chỉnh sửa, chia sẻ dữ liệu trên nền các ứng dụng văn phòng như Word, Excel và PowerPoint. Tuy nhiên, bài viết này sẽ giới thiệu về một ứng dụng hữu ích khác của Google Docs trong việc thực hiện các khảo sát, điều tra trực tuyến. Để có thể sử dụng được ứng dụng Google Docs, trước hết cần đăng nhập với tài khoản Google theo đường dẫn:http://docs.google.com

Để bắt đầu tạo phiếu điều tra, cần truy cập menu “Create new” sau đó chọn định dạng “Form”

Giao diện tạo câu hỏi mới trong phiếu điều tra:

Các loại câu hỏi cung cấp trong Google Docs/Form

Để thêm câu hỏi mới. chọn “Add new item”

Để tiếp tục soạn thảo/chỉnh sửa câu hỏi mới, di chuột vào câu hỏi đó và chọn vào biểu tượng chỉnh sửa (Edit) có hình cái bút

Trong quá trình soạn thảo câu hỏi, nhớ thường xuyên chọn lệnh “Save” để bảo vệ thành quả của bạn.

Sau khi soạn thảo xong các câu hỏi, đóng cửa sổ soạn thảo để quay trở về giao diện chính của Google Docs. Khi đó, phiếu điều tra của bạn sẽ được hiển thị trong danh mục file.

Khi phiếu điều tra được mở, chọn vào menu “Form” để thực hiện các tác vụ tiếp theo.

Đến đây chúng ta đã hoàn tất việc soạn thảo mẫu phiếu điều tra và gửi link đến khách hàng. Chúc các bạn ứng dụng thành công công cụ này.    

Comments