Ghép tên từ hoa quả

Đã bao giờ bạn cảm thấy chán khi nhìn những tên bằng chữ bình thường?

Hãy vào http://eatmyname.com/ để tạo ra các tên hoặc chữ bằng các loại hoa quả:


Chỉ cần điền tên cần tạo vào ô trống và click vào nút Eat it now! là bạn sẽ có ngay một cái tên thật ấn tượng:


Sau khi tạo xong bạn có thể lưu hình lại bằng cách click chuột phải vào hình hoặc link và chọn save picture as...


Yêu cầu:

·        Tạo thư mục TEN HS LOP… trong ổ D\Lop_..

·        Truy cập vào trang web trên và lần lượt nhập tên của các thành viên của lớp em vào để tạo tên các bạn bằng trái cây, sau khi tạo xong tên nào thì phải lưu lại vào thư mục đã tạo trong máy

Comments