Наукова робота

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним

Г.Сковорода    
    Як відомо, наукова робота нарівні з освітнім та виховним процесами є невід’ємною складовою частиною будь-якого навчального закладу.
    Наукова діяльність циклової комісії фізичного виховання – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є дослідження, участь у науково-практичних конференціях, їх організація та проведення.

 Наукові досягнення – 2017 - 2018 

Міжнародний рівень

1. Участь у Другому Інтернет-марафоні «Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України. Європейський контекст» (12-14.12.2017): Крошка С.А., Борисенко Л.Л., Сліпецький В.П., Цвік О.С.  

     

        2. Стаття «УМОВИ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ» (Крошка С.А.) до Міжнародної Міждисциплінарної Асамблеї «Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» (Київ, 8-10.12) – фаховий збірник

        3. V Международная научно-практическая онлайн-конференция ”Взаимодействие духовного и физического воспитания в становлении гармонично развитой личности”.

         - Крошка С.А. Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя  (з досвіду навчальної, наукової та спортивно-масової роботи циклової комісії фізичного виховання Лисичанського педагогічного коледжу) / Крошка С.А. / Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 22-23 березня 2018 р.) / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : вид-во Б.І. Маторіна; ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2018. – С. 96-103.

      - Крошка С.А.  Моніторингова система спортивної майстерності студентів Лисичанського педагогічного коледжу / Крошка С.А., Ляшенко В.В. / Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 22-23 березня 2018 р.) / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : вид-во Б.І. Маторіна; ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2018. – С. 323-328.

  

        4. Крошка С.А., Ляшенко В.В. II  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Сучасні тенденції  та перспективи розвитку фізичної культури  учнівської та студентської  молоді» (Вісник ЛНУ). «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЛИСИЧАНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ».

    

5. Крошка С.А. Соціальне партнерство в умовах інклюзії / Крошка С.А. / Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. – 2018. – С. 237-239.

 

Всеукраїнські форуми

1. Крошка С.А. Аспекти інклюзивної інноваційної діяльності щодо підготовки фахівців дошкільної освіти / С.А. Крошка. // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи». Збірник тез за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (23 листопада 2017 року) / [Кузь В.Г.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 33-36.

2. Участь у вебінарах: «Практичний психолог ДНЗ і батьки: тонкощі взаємодії». Цифрове видавництво MCFR. (26.10.2017)

«Навчання з охорони праці: організовуємо без проблем». Цифрове видавництво MCFR. (17.11.2017), «Завершення ділового року». Цифрове видавництво MCFR. (15.12.2017), «Український музичний фольклор». Цифрове видавництво MCFR. (07.12.2017), «Конфліктні ситуації в ЗОЗ: юридичні аспекти». Цифрове видавництво MCFR. (23.01.2018), «Закон про дошкільну освіту: новації та перспективи»  Цифрове видавництво MCFR. (05.02.2018)


    
          3. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти» (12.12.2017, м.Лисичанськ):
            Крошка С.А. Змінимо світ для дітей з особливими потребами – кроки до партнерства // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 82-85.
        - Крошка С.А. Уроки доброти та пізнання // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 85-88
        - Крошка С.А. METHODOLOGY OF CARRYING OUT HEALTH AND HEALTH WORKS ON BADMINTON FOR PERSONS WITH VIOLATION OF VISION // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 177-179.
        - Крошка С. А. Ефективність забезпечення якості спортивно-масової роботи / С. А. Крошка, В.В. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету іменІ Тараса Шевченка (педагогічні науки). -  Частина IІ, № 8 (313) листопад, 2017. - Видавництво Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – С. 30-38.
        - Борисенко Л.Л. Підвищення інтересу і мотивації до навчання у дітей з особливими потребами за допомогою ФК // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 19-22.
        - Сліпецький В.П. Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 162-164.
        - Цвік О.С. Психологічні відносини людини та собаки // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 168-169.
    4. Крошка С. А. Ефективність забезпечення якості спортивно-масової роботи / С. А. Крошка, В.В. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). -  Частина IІ, № 8 (313) листопад, 2017. - Видавництво Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – С. 30-38.
    5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи впровадження STEM-навчання в сучасній освіті». Стаття «Використання STEM-освіти в процесі фізичного виховання вищих закладів освіти» (Лисичанськ), Крошка С.А.
   6. Крошка С.А. Умови адаптації студентської молоді та подолання посттравматичного стресу в умовах війни / Крошка С.А., Сліпецький В.П. / матеріали ІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» (Покровськ, ДонНТУ, 19-20 квітня 2018). – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – С. 142-147.
   7. Крошка С.А. Інструменти інноваційного розвитку освіти / Крошка С.А. / Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 17 трав. 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 88-90.

Регіональний рівень

1. Тренінги для вчителів основної та старшої школи за проектом "Вчимося жити разом" (Крошка С.А.): м. Сєвєродонецьк (жовтень, листопад 2017), м. Мілове (листопад 2017), м. Попасна (грудень 2017), смт. Новопсков (2018), смт. Марківка (2018), м. Лисичанськ (2018)

2. Крошка С.А., Естетичний феномен творчості Володимира Сосюри / С.А.Крошка / Інтернет-форум «Творчість В.Сосюри в контексті сьогодення». Збірник тез за матеріалами інтернет-форуму. – Лисичанськ, 2017. – С. 39-44. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/zagalnafilologia/novini.

3. Регіональний науково-практичний семінар "Феномен відкритої освіти": «Інструментарій викладача в умовах відкритої освіти» (ЛПК)

           

Міський етап

1. Семінар з ТБ «Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури» (Крошка С.А., Сергієнко Н.В.)


Коледжний рівень

1. Тренінг для студентів за проектом "Вчимося жити разом" (Крошка С.А., Борисенко Л.Л.), (жовтень - 11.10; 17.10, 23.10; листопад - 14.11) 2017)

2. Студентська олімпіада з фізичної культури (22.11.2017)

3. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Фізичне виховання" 

4. Захист наукових робіт на Днях науки-2018:

- в рамках навчального предмету: Усцова В. (кер Сліпецький В.П.), Голубнича А., Іваннікова О. (переможець серед студентів І курсів) (кер. Крошка С.А.);


- індивідуальні науково-дослідні роботи: Руденко О.  (кер. Крошка С.А.) - переможець серед студентів випускних груп;

- курсові роботи: Хутренко М., Олійник В. (кер. Крошка С.А.)

Студентська наука

        1. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти» (12.12.2017, м.Лисичанськ):

        - Іваннікова О. Розвиток футболу для осіб з особливими потребами // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти: Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 22-24.

        - Нежальський П. Електронні «мізки-гаджети» на допомогу людям з особливими потребами // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти: Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 121-124.

        - Шулік Д.В. Етапи розвитку інклюзивної освіти // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 172-174.

        - Букій Я., Громак К. Користь сухого басейну для дітей // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 22-24.

        -  Березова Т., Смірнова Д. Позитивна взаємодія з тваринами // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти: Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 17-19.

         - Запотєєва В., Кривобок В., Пістряк А. Собака в науці // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти: Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 50-51.

        2. Білянська К.І.,  Крошка С.А. Сучасна трансформація рекламних повідомлень // Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : збірник за результатами Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції….ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Бердянський державний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Маріупольський державний університет.

            3. 2 Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту: погляд молоді» (Кремінна, ННІФВіС):


    Дегтяренко Денис Сергійович, Зеленський Владислав Андрійович "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ" (кер. Крошка С.А.);

     - Нежальський Павло Валерійович, Юрков Дмитро Вячеславович "ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (кер. Крошка С.А.);

         - Барабаш Анастасія Юріївна, Бєліченко Юлія Вікторівна «АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ» (кер. Крошка С.А.);

        Собінова Марія Дмитрівна, Березова Тетяна Михайлівна, Смірнова Діана Вікторівна  "ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» (кер. Цвік О.С.);

        Запотєєва Валерія Едуардівна, Кривобок Валерія Андріївна, Пістряк Анна Іванівна "ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ" (кер. Цвік О.С.);

            - Березовська Валерія Сергіївна, Чумаченко Діана Сергіївна, Смовж Катерина "ВПЛИВ СОБАКИ ТА СПОРТУ З СОБАКАМИ НА ФІЗИЧНИЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ" (кер. Цвік О.С.);

            


1. Положення «Про діяльність спортивного клубу» ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».
2. ПРОТОКОЛ установчих зборів засновників громадської організації спортивний клуб «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ».
3. Вимоги до написання та оформлення курсової.
5. Методичні рекомендації до курсових робіт для студентів спеціальності  Середня освіта «Фізична культура» ОКР «молодший спеціаліст».
6. Структура діяльності феліксологічного руху.
7. Тематика курсових проектів з фізичного виховання.
9. Тематика індивідуальних науково-дослідних робіт
10. Тематика робіт в рамках навчального предмету
Comments