Головна сторінка"Кордони моєї мови означають кордони мого світу"

"Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde"

"The limits of my language mean the limits of my world."

                                                Ludwig Wittgenstein


Напрямки роботи Центру мов
:

- реалізація коледжних заходів з популяризації вивчення англійської мови у навчальному закладі;


- організація творчо-пошукових робіт з використанням інформативно-комунікаційних можливостей Центру мов;


 - 

поглиб­лення знань студентів про розвиток і формування мов світу, мов, які вивчаються у коледжі та рідну мо­ву під час екскурсійних оглядів, лекцій на базі Центру мов; 

 
 

- застосування новітніх SMART-технологій  (вебінарів, блогів, створення інтрнет-проектів, використання інтерактивної дошки) в асинхронному та он-лайн режимах в процесі навчання іноземним мовам на базі Центру мов як платформи успішної реалізації заходів з пропаганди вивчення англійської мови відповідно до створеної громадської організації GoGlobal, яка поставила собі за мету забезпечити обмін ідеями й підвищити рівень співпраці між Україною та світом, а також переорієнтувати інформаційний простір у англомовний  у всіх сферах діяльності.


Мета створення Цетру мов – пропаганда мов як запоруки успішної інтеграції України до європейського науково-освітнього, політичного, культурного простору;  реалізація програми GoGlobal, яка визначає популяризацію  англійської мови відповідно до Указу Президента України №641/2015 ,,Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні” та сприяння вивченнюіноземних мов у процесі підготовки майбутніх фахівців відповідно до Закону ,,Про вищу освіту”.

Завдання Центру мов полягають у :

-   вдосконаленні системи викладання іноземних мов, мовленнєвої компетентності тасоціокультурна змістової лінії як необхідних компонентів для розвитку європейської ідентичності України на шляху до Європейського Союзу;

-    формуванні та розвитку майбутнього викладача як індивідуального громадянина  з метою поширення своїх культурних, науково-освітніх та соціальних зв'язків у світі;

-       підвищенні мовленнєвого рівня студентів та  з метою знищення комунікаційного  бар’єра;

-       поглиб­ленні знань про культурно-іс­торичний шлях походження і розвитку мов світу, мов, які вивчаються у коледжі та рідну мо­ву;

-       опануванні іноземних мов у процесі навчальної, науково-дослідної, поза навчальної діяльності, зокрема засобами ІКТ;

Місія Центру мов підготувати  майбутніх викладачів 21-го століття до якісної європизації освітнього простору України шляхом покращення рівня знань іноземних мов серед громадян з метою налагодження потужних зв’язків між Україною та світом.Підсторінки (1): Новини