Home


Deze site is in ontwikkeling

Love the love
Einddoel: concert/drama avond
Duur: trimester
Aanvang: September of januari

5 items:

1) Studiegroep-model. Hier wordt een inleiding van 5 minuten over een moreel onderwerp/dilemma gegeven. Dit onderwerp heeft betrekking op je eigen vakgebied.  Vervolgens worden groepjes van ongeveer 6-8 personen gevormd. Iedere groep heeft een gespreksleider. Iedere deelnemer geeft zijn/haar mening. Kritiek op anderen is verboden. Je aansluiten bij de mening van een ander is ook niet het idee. Het gaat om de eigen mening. Het is de bedoeling dat ieder zijn eigen hart spreekt en dat ieder aan de beurt kan komen zonder dat iemand overheerst. Het is de taak van de gespreksleider daarop toe te zien.

2) Goede eigenschappen kunnen we onderverdelen in de volgende hoofdgroepen: waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid. Als voorbeeld nemen we zelfvertrouwen als subwaarde van juist gedrag. Het volgende programma wordt dan binnen 50 minuten uitgevoerd:
a) Verhaal met na afloop vraag/antwoord
b) Stilte vraag je af of jezelf zoiets hebt meegemaakt en wat er toen gebeurde
c) Activiteit bijvoorbeeld: vertel je buurman in 3 minuten wat er gebeurde, draai dan de rollen om
d) Lied maak een lied over dit onderwerp op de wijs van …
e) Spreuken over zelfvertrouwen hangen in het lokaal aan de muur

3) Drama/cabaret
a) Regie en spelers
b) Decor
c) Licht en geluid
d) Kleding en schmink

4) Muziek
a) Compositie
b) Tekst
c) Instrumenten en spelers
d) Directive

5) Eindconcert/concerten voor leerlingen, leraren, ouders, familie, vrienden

In de periode voor het concert:
1 en 2 kunnen geïntegreerd worden binnen je eigen les. Wij kunnen hier assisteren
3 en 4 horen bij de expressievakken en kunnen daar integreren, weer met onze assistentie. Straattoneel/sketches, muziek en lied kan in de aanloop naar het concert worden gebracht op geschikte momenten/plaatsen

Educare
Het principe hier is Educare. Wat in kinderen reeds aanwezig is naar buiten brengen.

Inspiration
Als we ervan uitgaan dat er drie soorten leraren zijn is ons doel tot de laatste soort te behoren: complaining type, explaining type en inspiring type.