การปั้นลอยตัว

   เป็นการที่สนุกมาก เพราะเราปั้นทุกสิงให้มองเห็นและสัมผัสได้รอบด้าน การปั้นลอยตัว มี 2 บแบ    
  1.แบบมีโครง เช่น ใช้ลวดเป็นโครงและพันด้วยศษผ้าเพื่อเป็นตัวยึดเกาะดินเหมาะกับการปั้นรูปลอยตัวที่มีความสูง
เช่นรุปคนหรือสัตว์ที่    มีแขนขาบยื่นออกมา
        2.แบบไม่มีโง เช่น การปั้นรูปต่างๆ ทั่วไปที่ไม่ต้องใช้สิ่งใดเป็นโครงอยู่ภายใน  
Comments