Søren Aaabye Kierkegaard
 
 
5. maj 1813 - 11. november 1855

Søren Aabye Kierkegaard  er den største danske filosof nogensinde.

Værker

 • Af en endnu Levendes Papirer, 1838.
 • Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates, 1841.
 • Enten - Eller, 1843.
 • To opbyggelige Taler, 1843.
 • Frygt og Bæven, 1843.
 • Gjentagelsen, 1843.
 • Tre opbyggelige Taler, 1843.
 • Fire opbyggelige Taler, 1843.
 • Begrebet Angst, 1843.
 • To opbyggelige Taler, 1844.
 • Tre opbyggelige Taler, 1844.
 • Philosophiske Smuler, 1844.
 • Problem om Arvesynden, 1844.
 • Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leilighed, 1844.
 • Fire opbyggelige Taler, 1844.
 • Tre Taler ved tænkte Leiligheder,1845.
 • Stadier paa Livets Vej, 1845.
 • Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler, 1846.
 • Opbyggelige Taler i forskjellig Aand,1847.
 • Kjerlighedens Gjerninger, 1847.
 • Christelige Taler, 1848.
 • Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler, 1849.
 • Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H.H., 1849.
 • Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse, 1849.
 • "Ypperstepræsten - "Tolderen" - "Synderinden", Tre Taler ved Altergangen om Fredagen, 1849.
 • Indøvelse i Christendom af Anti-Climacus. Nr. I. II. III, 1850.
 • En opbyggelig Tale, 1850.
 • To Taler ved Altergangen om Fredagen, 1851.
 • Til Selvprøvelse. Samtiden anbefalet, 1851.
 • Om min Forfatter-virksomhed, 1851.
 • Dette skal siges; saa være det da sagt, 1855.
 • Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, skrevet 1848, 1859.
 • Dømmer selv. Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet. Anden Række, skrevet 1851-52, 1876.
 • Bogen om Adler skrevet 1846-47, 1916.  

Forsiden