Immanuel Kant

22. april - 12. februar 1804 

 
 
Immanuel Kant var en tysk filosof fra Königsberg i Prussia ( nu Kaliningrad i Rusland). Han bliver af mange betragtet som den mest betydningsfulde filosof, hovedsagligt pga. hans værk Kritik af den rene fornuft. Han er mest berømt for to ting; nemlig hans etik og hans erkendelsesteori.
 
Kants etik går hovedsaglig ud på at finde frem til et kategorisk imperativ dvs. en almengyldig etisk regel givet af fornuften som kan formuleres således at en anden aldrig bliver et middel, men altid forbliver et mål i sig selv.

   Hans erkendelsesteori går ud på at man ikke kan erkende tingene i sig selv as Ding an sich, for virkeligheden i sig selv er uerkendelig. Det eneste mennesket nogensinde kan erkende er das Ding an sich, altså som den fremtræder for os. Den fysiske virkelighed fremtræder for os i rum og tid a priori og altid gennem et medium nemlig vores erkendelse. A priori vil sige, det vi ved forud for erfaringen. Kant bruger også det modsatte begreb a posteriori om det man ekrender ud fra erfaringen. Andre grundlæggende begreber for erkendelse er forstandenskategorier som kvantitet, substans osv.

 
Værker
 • Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte / Thoughts on the True Estimation of Vital Forces, 1746
 • Neue Erhellung der ersten Grundsätze metaphysischer Erkenntnisse; Doctoral Thesis: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio / A New Explanation of the First Principles of Metaphysical Knowledge,  1755
 • Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels / Universal Natural History and Theory of Heaven, 1755
 • Monadologia Physica, 1756
 • Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren / The False Subtlety of the Four Syllogistic Figures, 1762
 • Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes / The Only Possible Argument in Support of a Demonstration of the Existence of God, 1763
 • Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen / Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes into Philosophy, 1763
 • Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen / Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime, 1764
 • Über die Krankheit des Kopfes / Essay on the Illness of the Head, 1764
 • Untersuchungen über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral / Inquiry Concerning the Distinctness of the Principles of Natural Theology and Morality, 1764
 • Träume eines Geistersehers / Dreams of a Spirit Seer (On Emmanuel Swedenborg, 1766 
 • De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis / Inaugural Dissertation, 1770
 • Über die verschiedenen Rassen der Menschen / On the Different Races of Man, 1775
 • Kritik der reinen Vernunft / First edition of the Critique of Pure Reason / Kritik af den rene fornuft, 1781
 • Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik / Prolegomena to any Future Metaphysics / Prolegomena til enhver fremtidig metafysik, 1783 
 • Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? / An Answer To The Question: What Is Enlightenment? / Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?, 1784
 • Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht / Idea For A Universal History With A Cosmopolitan Purpose, 1784
 • Grundlegung zur Metaphysik der Sitten / Groundwork of the Metaphysics of Morals / Grundlæggelse af sædernes metafysik, 1785
 • Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Metaphysical Foundations of Natural Science, 1786
 • Kritik der reinen Vernunft / Second edition of the Critique of Pure Reason, 1787
 • Kritik der praktischen Vernunft / Critique of Practical Reason, 1788
 • Kritik der Urteilskraft / Critique of Judgment / Kritik af den æstetiske dømmekraft, 1790
 • The Science of Right, 1790
 • Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft / Religion Within the Limits of Reason Alone, 1793
 • Perpetual Peace Zum ewigen Frieden / Den evige fred, 1795
 • Metaphysik der Sitten / Metaphysics of Morals, 1797
 • Anthropologie in pragmatischer Hinsicht / Anthropology from a Pragmatic Point of View, 1798
 • Der Streit der Fakultäten / The Contest of Faculties, 1798
 • Logik / Logic / Logik, 1800 
 • Über Pädagogik / On Pedagogy / Om pædagogik, 1803
 • Opus Postumum / Opus Postumum, 1804 
Værker udgivet på originalt sprog, derefter dem som er udgivet på engelsk og på dansk.
 

Forsiden