Erich G. Klawonn
 
1942 - 2011

Erich G. Klawonn er en dansk filosof, uddannet mag.art ved Københavns Universitet og professor i filosofi ved Syddansk Universitet.

 
Værker
  • Studier i filosofi, 1982
  • Jeg’ets ontologi - En afhandling om subjektivitet, bevidsthed og personlig identitet, 1991
  • Om grundlaget for oplyst moralsk common sence, 1993
  • Kritisk belysning af Jeg’ets ontologi – debatbog om E. Klawonns doktorafhandling, 1994
  • Om grundlaget for oplyst moralsk common sence - udvidet version, 1995
  • Udkast til en teori om moralens grundlag, 1996
  • Sjæl-legeme-problemet - Positioner og argumenter, 2001
  • Sjælen og døden - En bevidsthedsfilosofisk undersøgelse, 2006

Forsiden