Aristoteles
 
384 - 322 BC 
 
 
 
 
 
Aristoteles (på græsk ̓Αριστοτέλης) var en græsk filosof som blev født i Stageira. Han var elev på Akademiet i Athen og har sammen med Platon haft stor betydning for den vestlige filosofi og filosofi i det hele taget. Efter Sokrates død blev han ikke som forventet den nye leder, men blev efter nogle år lærer for Alexander den Store. I 335 vendte han tilbage til Athen og grundlagde sin egen skole Lykeion.
 
 
Værker
 • Categoriae / Categories /Kategorierne
 • De Interpretatione / On Interpretation / Om tolkninger 
 • Analytica Priora / Prior Analytics
 • Analytica Posteriora / Posterior Analytics
 • Topicas / Topics
 • De Sophistics Elenchis / Sophistical Refutations 
 • Physica / Physics / Forelæsning over Fysik
 • De Caelo / On the Heavens / Skrift om himlen 
 • De Generatione et Corruptione / On Generation and Corruption / Om tilblivelse og tilintetgørelse
 • Meteorologica / Meteorology
 • De Anima / On the Soul / Om sjælen
 • Little Physical Treatises / The Parva Naturalia
 • De Sensu et Sensibilibus / Sense and Sensibilia
 • De Memoria et Reminiscentia / On Memory / Om hukommelse
 • De Somno et Vigilia / On Sleep
 • De Insomniis / On Dreams
 • De Divinatione per Somnum / On Divination in Sleep
 • De Longitudine et Brevitate Vitae / On Length and Shortness of Life
 • De Juventute et Senectute, De Vita et Morte, De Respiratione / On Youth, Old Age, Life and Death, and Respiration
 • Historia Animalium / History of Animals
 • De Partibus Animalium / Parts of Animals
 • De Motu Animalium / Movement of Animals
 • De Incessu Animalium / Progression of Animals
 • De Generatione Animalium / Generation of Animals
 • Metaphysica / Metaphysics / Metafysikken
 • Ethica Nicomachea / Nicomachean Ethics / Etikken
 • Ethica Eudemia / Eudemian Ethics
 • Politica / Politics / Statslære
 • Ars Rhetorica / Rhetoric / Retorik 
 • Ars Poetica / Poetics / Poetik, Poetikken eller Om digtekunsten

Værker som måske er skrevet af Aristoteles

 • De Mundo / On the Universe / Om universet
 • Rhetorica ad Alexandrum / Rhetoric to Alexander
 • De Virtutibus et Vitiis Libellus / On Virtues and Vices
 • Magna Moralia / Great Ethics / Den store moral
 • Oeconomica / Economics
 • On Melissus, Xenophanes and Gorgias
 • Mechanica / Mechanics
 • Problemata / Problems
 • De Lineis Insecabilibus / On Indivisible Lines
 • Ventorum Situs / The Situations and Names of Winds
 • De Coloribus / On Colors
 • De Audibilibus / On Things Heard 
 • Physiognomonica / Physiognomics
 • De Plantis / On plants
 • De mirabilibus auscultationibus / On Marvellous Things Heard
 • De Spiritu / On Breath

Værker udgivet på originalt sprog, derefter dem som er udgivet på engelsk og på dansk. 

Forsiden