Reflexions‎ > ‎

Nederlands

Degene aan wie de Natuur haar openbaar geheim begint te onthullen, die voelt een onweerstaanbaar verlangen naar haar waardigste
vertolkster: de Kunst. 

- Johann Wolfgang von Goethe -

Wat ik zie in de Natuur is een buitengewoon grootse structuur die we slechts zeer ten dele kunnen begrijpen en een mens nederig zou moeten stemmen. Dit is een waarachtig religieuze ervaring die niets te maken heeft met mystiek. 

- Albert Einstein -

Dezelfde gevoelens van ingetogenheid en bewondering zoals in deze citaten brengen mij ertoe om in mijn werk de verborgen aspecten van die grootste architectuur die de natuur is zichtbaar te maken. Mijn allereerste intentie is om me aan de pure studie van haar ritmes, structuren en bewegingen te wijden om zo haar abstracte wezen te ontdekken. Ik stel me onderdanig aan de natuur en sta tot haar beschikking : enkel het licht in mijn werk kan als een persoonlijke expressie beschouwd worden. Voor de rest is mijn werk het resultaat niet alleen van een beheerste techniek maar vóór alles van een mentale ontwikkeling die via de studie van de natuur, de filosofie en als muziekliefhebber via de klassieke muziek (voornamelijk barok  en hedendaags) plaatsheeft.

Dit interdisciplinair karakter beïnvloedt m'n werk dat ik eerder als een geheel van onderzoekingen en ontdekkingen beschouw. Om er mijn persoonlijkheid in uit te drukken is mijn zorg niet. Mijn werk is figuratief. Maar achter de schijnbare weergave ervan wens ik via een zeer constructieve bewerking dat abstracte aspect van de natuur in haar eigen omgeving, dat haar eigenlijke wezen is, dat van het leven zelf,  zichtbaar te maken. Wij zelf zijn de weerspiegeling van de natuur en haar abstracte wezen. Als men de architectuur van de stukken van de "Wohltemperiertes Klavier" van Johann Sebastian Bach begrijpt, kan men ook mijn instellingen begrijpen: constructie en abstracte waarden in hun natuurlijke omgeving.

Mijn techniek bestaat uit een opeenvolging van transparante lagen en dekkende structuren: allereerst uitgaande van een schets, vervolgens via geheel abstracte bewerkingen en uiteindelijk glacis die het licht uitdrukken. Deze volkomen traditionele techniek veroorlooft het een grote, een beetje mysterieuze, dieptewerking te krijgen die men op de reproducties niet kan waarnemen.

Lou Giesen, maart 2011.