Lịch học kỳ cuối


         TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                              THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Đ4H23B

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN                      HỌC KỲ 9- Học tại  Trung cấp nghề số 1 Thanh Hóa                                                                                                                                                                                            

 

Ngày

15/08-27/08

22/08-24/08

29/08-31/08

05/09-07/09

12/09-14/09

19/09-21/09

26/09-28/09

03/10-05/10

10/10-12/10

Tối

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

 

DBPT

Hải

 

Sáng

Thứ 7

 

 

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

 

DBPT

Hải

DBPT

Hải

 

Chiều

Thứ 7

 

 

Tin ƯD

0923456000

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

 

DBPT

0963717583

DBPT

Hải

 

Sáng

CN

 

 

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

 

DBPT

Hải

DBPT

Hải

Thi

Chiều

CN

 

 

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

Tin ƯD

Tuân

 

DBPT

Hải

DBPT

Hải

 

 

Ngày

17/10-19/10

24/10-26/10

30/10-02/11

07/11-09/11

14/11-16/11

21/11-23/11

Cán bộ lớp: Hoàng 0904898595

                                                          Ngày 04/08/2014

PHỤ TRÁCH TT ĐÀO TẠO TX

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hải

Tối

Thứ 6

 

SCADA

T. Trung

TT Mới

T. Trung

 

 

 

Sáng

Thứ 7

 

SCADA

T. Trung

TT Mới

T. Trung

 

 

 

Chiều

Thứ 7

 

SCADA

091566855

TT Mới

T. Trung

Thi

Tin ƯD

 

 

Tối

Thứ 7

 

SCADA

T. Trung

TT Mới

T. Trung

Thi

DBPT

 

 

Sáng

CN

 

SCADA

T. Trung

TT Mới

T. Trung

Thi

SCADA

 

 

Chiều

CN

 

SCADA

T. Trung

TT Mới

T. Trung

Thi

TT Mới

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

* Yêu cầu lớp trưởng liên hệ với giảng viên trước khi có môn học.

H PHỤ ĐẠO VÀ THI TRẢ NỢ CÁC LỚP D4, D3 TẠI CHỨC
KHOA KHCT
TT Môn lịch phụ đạo lịch thi  
1 CNMLN 1 15h00 - thứ 7 - 24/5/2014 7h30 - ngày 31/5/2014 thứ 7
2 CNMLN 2 13h00 - thứ 7 - 24/5/2014 8h30 - ngày 31/5/2014 thứ 7
3 PLĐC 16h00 - thứ 7 - 24/5/2014 9h30 - ngày 31/5/2014 thứ 7
4 ĐLCM 7h30 - thứ 7 - 24/5/2014 14h30 - ngày 31/5/2014 thứ 7
5 TTHCM 9h30 - thứ 7 - 24/5/2014 15h30 - ngày 31/5/2014 thứ 7
Ghi chú Phòng thi sẽ thông báo tại bảng tin khoa KHCT - tầng 2 nhà G - trước ngày thi 01 ngày
Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí tại khoa KHCT (tầng 2 nhà G) - vào thứ 4, thứ 5 (ngày 21,22/5/2014 -- trong giờ hành chính)
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Cô Thu giáo vụ khoa KHCT: 0986322706
Danh sách sinh viên phải học lại liên hệ Cô Thủy giáo vụ khoa DTTC: 01674115161
Môn Lớp  Lần Ghi Chú  
CNMLN 1 D4H1B Trả Nợ Nguyễn Thành Đạt
  D4H1B Trả Nợ Phạm Ngọc Quỳnh
  D4H1B Trả Nợ Đào Mạnh Thắng
  D4H1B Trả Nợ Lê Văn Trường
  D4H1B Trả Nợ Cao Ngọc Vinh
  D4H3B Trả Nợ Nguyễn Thế Quỳnh
         
  D4H5B Trả Nợ Nguyễn Văn Hải
  D4H5B Trả Nợ Phạm Văn Hùng
  D4H5B Trả Nợ Đào Đức Phương
  D4H5B Trả Nợ Trần Thu Thủy
  D4H11B Trả Nợ Đặng Thế  Anh
  D4H11B Trả Nợ Lưu Tiến  Doanh
  D4H11B Trả Nợ Phạm Hồng  Phong
  D4H11B Trả Nợ Nguyễn Đình  Thắng
  D4H11B Trả Nợ Phạm Trung Thành
  D4H11B Trả Nợ Trần  Thịnh
  D4H12B Trả Nợ Nguyễn Kim  Anh
  D4H12B Trả Nợ Trần Danh Đức
  D4H14B Trả Nợ Nguyễn Văn Cừ
  D4H14B Trả Nợ Đào Mạnh Cường
  D4H14B Trả Nợ Kiều Việt Linh
  D4H14B Trả Nợ Nguyễn Quang Tiến
  D4H15B Trả Nợ Lê Thế  Anh
  D4H15B Trả Nợ Nguyễn Văn Thắng
  D4H22B Trả Nợ Lê Duy Hưng
  D4H22B Trả Nợ Phạm Hồng Nam
  D4H22B Trả Nợ Trần Cao  Thắng
  D4H22B Trả Nợ Nguyễn Văn Toán
  D4H23B Trả Nợ Phạm Anh  Tuấn
  D4H25B Trả Nợ Nguyễn Tuấn  Mạnh
  D4-CNTĐ Trả Nợ Dương Văn Bắc
CNMLN 2 D4H1B Trả Nợ Đỗ Dũng
  D4H1B Trả Nợ Đào Mạnh Thắng

LICH HOC KY 9

đăng 00:08, 3 thg 3, 2014 bởi lopd4h23b th

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Đ4H23B

 KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC                           HỌC KỲ 9- Học tại  Trung cấp nghề số 1 Thanh Hóa                                                                                                                                                                                                 

Ngày

21/02-23/02

28/02-02/03

07/03-09/03

14/03-16/03

21/03-23/03

28/03-30/03

04/04-06/04

11/04-13/04

18/04-20/04

Tối thứ 6

 

 

 

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

 

TĐH

Doanh

 

                                                                                                                                                                                                    Sáng

Thứ 7

 

 

 

Cao áp

0936169720

 

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

TĐH

Doanh

 

TĐH

Doanh

NMĐ

N.Tùng

Chiều

Thứ 7

 

 

 

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

TĐH

0915751067

TĐH

Doanh

NMĐ

0906724688

Sáng

CN

 

 

 

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

TĐH

Doanh

TĐH

Doanh

NMĐ

N.Tùng

Chiều

CN

 

 

 

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

Cao áp

A.Tùng

Thi

Cao áp

TĐH

Doanh

Thi

TĐH

 

Ngày

25/04-27/04

02/05-04/05

09/05-11/05

16/05-18/05

23/05-25/05

30/05-01/06

06/06-08/06

13/06-15/06

20/06-22/06

Tối

Thứ 6

 

 

Đồ án NMĐ

N.Tùng

 

 

 

 

 

 

Sáng

Thứ 7

NMĐ

N.Tùng

NMĐ

N.Tùng

Đồ án NMĐ

N.Tùng

Thực tập

Cáp

 

D.Trung

 

0946122399

( Học tại sóc sơn )

Thực tập

Đường dây

 

Kỳ

 

0912720562

( Học tại Sóc Sơn )

Thực tập

Đường dây

 

Kỳ

 

 

 

 

Thực tập

Thiết bị

 

Châu

 

01235696888

( Học tại Cơ sở 1 Hà nội )

Thực tập

Trạm

 

Q.Tuấn

 

01699602009

( Học tại CS 1 Hà Nội )

Thực tập

Trạm

 

Q.Tuấn

 

 

Chiều

Thứ 7

NMĐ

N.Tùng

NMĐ

N.Tùng

Đồ án NMĐ

N.Tùng

Sáng

CN

NMĐ

N.Tùng

NMĐ

N.Tùng

Đồ án NMĐ

N.Tùng

Chiều

CN

NMĐ

N.Tùng

Thi

NMĐ

Đồ án NMĐ

N.Tùng

                                                                                                                                                                                          

Ngày

27/06-29/06

11/07-13/07

18/07-20/07

25/07-27/07

 

 

Cán bộ lớp: Hoàng 0904898595

Phòng:

                            Ngày  15/02/2014

KT. TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Phạm Văn Hải

Tối

Thứ 6

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

 

 

 

Sáng

Thứ 7

VHHTĐ

0926332222

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

 

 

 

Chiều

Thứ 7

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

 

 

 

Sáng

CN

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

 

 

 

Chiều

CN

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

VHHTĐ

Hoàn

 

 

 

* Yêu cầu lớp trưởng liên hệ với giảng viên trước khi có môn học.

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 07:03, 12 thg 9, 2013 bởi lopd4h23b th

LICH HOC KY 7

đăng 19:39, 25 thg 2, 2013 bởi lopd4h23b th

Ngày

01/03-03/03

08/03-10/03

15/03-17/03

22/03-24/03

29/03-31/03

05/04-07/04

12/04-14/04

19/04-21/04

26/04-28/04

Tối thứ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

Thứ 7

 

VLĐ

Trang

VLĐ

Trang

 

 

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

Ph.Hùng

BTD NgM

Ph.Hùng

Chiều

Thứ 7

 

VLĐ

Trang

VLĐ

Trang

 

 

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

Ph.Hùng

BTD NgM

Ph.Hùng

Sáng

CN

 

VLĐ

0977552600

Thi

ĐTCS

 

 

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

0983660825

Ng.M

Ph.Hùng

BTD NgM

Ph.Hùng

Chiều

CN

 

VLĐ

Trang

Thi

VLĐ

 

 

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

Ph.Hùng

Ng.M

Ph.Hùng

BTD NgM

Ph.Hùng

 

 

Ngày

03/05-05/05

10/05-12/05

17/05-19/05

24/05-26/05

31/05-02/06

07/06-09/06

14/06-16/06

21/06-23/06

28/06-30/06

Tối

Thứ 6

 

 

 

 

 

Rơle

Th.Đạt

Rơle

Th.Đạt

Rơle

Th.Đạt

ĐA.Rơle

Th.Đạt

Sáng

Thứ 7

 

ÔĐ

Nam

ÔĐ

Nam

ÔĐ

Nam

 

Rơle

Th.Đạt

Rơle

Th.Đạt

Rơle

Th.Đạt

ĐA.Rơle

Th.Đạt

Chiều

Thứ 7

 

ÔĐ

Nam

ÔĐ

Nam

ÔĐ

Nam

 

Rơle

Th.Đạt

Rơle

Th.Đạt

Rơle

Th.Đạt

ĐA.Rơle

Th.Đạt

Sáng

CN

 

ÔĐ

Nam

ÔĐ

0917347419

ÔĐ

Nam

 

Rơle

Th.Đạt

Rơle

0913027281

Rơle

Th.Đạt

ĐA.Rơle

Th.Đạt

Chiều

CN

 

ÔĐ

Nam

Học và thi

Ng.M

ÔĐ

Nam

 

Rơle

Th.Đạt

Học và thi

ÔĐ

Rơle

Th.Đạt

ĐA.Rơle

Th.Đạt

                                                                                                                                                                                                                                                        

Ngày

05/07-07/07

12/07-14/07

19/07-21/07

27/07-28/07

 

 

Cán bộ lớp: Hoàng 0904898595

       

                            Ngày  15/02/2013

KT. TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

Phạm Văn Hải

Tối

Thứ 6

NMĐ

Ng.Tùng

NMĐ

Ng.Tùng

NMĐ

Ng.Tùng

 

 

 

Sáng

Thứ 7

NMĐ

Ng.Tùng

NMĐ

Ng.Tùng

NMĐ

Ng.Tùng

 

 

 

Chiều

Thứ 7

NMĐ

Ng.Tùng

NMĐ

Ng.Tùng

ĐA NMĐ

Ng.Tùng

 

 

 

 

Sáng

CN

NMĐ

0906724688

NMĐ

Ng.Tùng

ĐA NMĐ

Ng.Tùng

Thi

NMĐ

 

 

Chiều

CN

NMĐ

Ng.Tùng

NMĐ

Ng.Tùng

ĐA NMĐ

Ng.Tùng

Thi

TC2

 

 

* Yêu cầu lớp trưởng liên hệ với giảng viên trước khi có môn học.

LỊCH HỌC KỲ 6.

đăng 06:05, 7 thg 8, 2012 bởi lopd4h23b th

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                     THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Đ4H23B

 KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC                               HỌC KỲ 6- Học tại TTGDTX TP Thanh Hóa                                                                                                                                                                                                 

Ngày

17/08-19/08

24/08-26/08

31/08-02/09

07/09-09/09

14/09-16/09

21/09-23/09

28/09-30/9

05/10-07/10

12/10-14/10

Tối thứ 6

 

LĐ 2

Ng.Thuận

Nghỉ

2-9

ĐA LĐ 2

Ng.Thuận

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

 

Ng.Mạch

Ph.Hùng

Sáng

Thứ 7

LĐ 2

Ng.Thuận

LĐ 2

Ng.Thuận

ĐA LĐ 2

Ng.Thuận

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

 

Ng.Mạch

Ph.Hùng

Chiều

Thứ 7

LĐ 2

Ng.Thuận

LĐ 2

Ng.Thuận

ĐA LĐ 2

Ng.Thuận

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

 

Ng.Mạch

Ph.Hùng

Sáng

CN

LĐ 2

0975570620

LĐ 2

Ng.Thuận

ĐA LĐ 2

Ng.Thuận

Anh CN

0987838988

Anh CN

Ng.Chương

Anh CN

Ng.Chương

 

Ng.Mạch

Ph.Hùng

Chiều

CN

LĐ 2

Ng.Thuận

LĐ 2

Ng.Thuận

ĐA LĐ 2

Ng.Thuận

Anh CN

Ng.Chương

Học và thi

LĐ2

Anh CN

Ng.Chương

 

Ng.Mạch

Ph.Hùng

 

 

Ngày

19/10-21/10

26/10-28/10

02/11-04/11

09/11-11/11

16/11-18/11

23/11-25/11

30/11-02/12

07/12-09/12

14/12-16/12

Tối

Thứ 6

Ng.Mạch

Ph.Hùng

Ng.Mạch

Ph.Hùng

 

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

 

CC điện

Khánh

CC điện

Khánh

Sáng

Thứ 7

Ng.Mạch

Ph.Hùng

Ng.Mạch

Ph.Hùng

 

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

 

CC điện

Khánh

CC điện

Khánh

Chiều

Thứ 7

Ng.Mạch

Ph.Hùng

BT dài

Ph.Hùng

 

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

 

CC điện

Khánh

CC điện

Khánh

Sáng

CN

Ng.Mạch

0983660825

BT dài

Ph.Hùng

 

CN SX điện

0936528988

CN SX điện

Th.Trung

CN SX điện

Th.Trung

 

CC điện

0913576284

CC điện

Khánh

Chiều

CN

Học và thi

Anh CN

BT dài

Ph.Hùng

 

CN SX điện

Th.Trung

Học và thi

Ng.M

CN SX điện

Th.Trung

 

CC điện

Khánh

Học và thi

CNSXĐ

                                                                                                                                                                                          

Ngày

21/12-23/12

28/12-30/12

04/01-06/01

11/01-13/01

18/01-20/01

25/01-27/01

Cán bộ lớp: Hoàng 0904898595

                            Ngày  10/08/2012

KT. TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

Phạm Văn Hải

Tối

Thứ 6

 

 

 

ĐTử CS

Đ.Hùng

 

 

Sáng

Thứ 7

CC điện

Khánh

ĐA CCĐ

Khánh

ĐTử CS

Đ.Hùng

ĐTử CS

Đ.Hùng

 

 

Chiều

Thứ 7

CC điện

Khánh

ĐA CCĐ

Khánh

ĐTử CS

Đ.Hùng

ĐTử CS

Đ.Hùng

 

 

Sáng

CN

ĐA CCĐ

Khánh

ĐA CCĐ

Khánh

ĐTử CS

0902229562

ĐTử CS

Đ.Hùng

 

 

Chiều

CN

ĐA CCĐ

Khánh

ĐA CCĐ

Khánh

ĐTử CS

Đ.Hùng

Học và thi

CCĐ

 

 

* Yêu cầu lớp trưởng liên hệ với giảng viên trước khi có môn học.

Lịch học kỳ 5

đăng 06:39, 2 thg 2, 2012 bởi lopd4h23b th   [ đã cập nhật 13:52, 5 thg 5, 2012 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                     THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Đ4H23B

    KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC                                                                     HỌC KỲ 5 – TTGDTX TP Thanh Hóa  
                                                                                                                                                                                   

Ngày

11/02-12/02

18/02-19/02

25/02-26/02

03/03-04/03

10/03-11/03

17/03-18/03

24/03-25/03

31/03-01/04

07/04-08/04

Sáng

Thứ 7

LT PLC

L.dũng

LT PLC

L.dũng

LT PLC

L.dũng

LĐ1

Độ

LĐ1

Độ

LĐ1

Độ

 

TTHCM

Trà

TTHCM

Trà

Chiều

Thứ 7

LT PLC

L.dũng

LT PLC

0945260968

 

LĐ1

Độ

LĐ1

0902283236

LĐ1

Độ

 

TTHCM

Trà

TTHCM

0983080917

Sáng

CN

LT PLC

L.dũng

LT PLC

L.dũng

 

LĐ1

Độ

LĐ1

Độ

LĐ1

Độ

 

TTHCM

Trà

TTHCM

Trà

Chiều

CN

LT PLC

L.dũng

Học và thi

LTM2

 

LĐ1

Độ

Học và thi

LT PLC

LĐ1

Độ

 

TTHCM

Trà

Học và thi

LĐ1

 

 

Ngày

14/04-15/04

21/04-22/04

28/04-29/04

05/05-06/05

12/05-13/05

19/05-20/05

26/05-27/05

02/06-03/06

09/06-10/06

Sáng

Thứ 7

TTHCM

Trà

 

Nghỉ

LT ĐKTĐ

Thuận

LT ĐKTĐ

Thuận

LT ĐKTĐ

Thuận

 

MĐ2

Đô

MĐ2

Đô

Chiều

Thứ 7

 

 

LT ĐKTĐ

Thuận

LT ĐKTĐ

0953315157

LT ĐKTĐ

Thuận

 

MĐ2

Đô

MĐ2

0949797553

Sáng

CN

 

 

LT ĐKTĐ

Thuận

LT ĐKTĐ

Thuận

LT ĐKTĐ

Thuận

 

MĐ2

Đô

MĐ2

Đô

Chiều

CN

 

 

LT ĐKTĐ

Thuận

Học và thi

TTHCM

LT ĐKTĐ

Thuận

 

MĐ2

Đô

Học và thi

LTĐKTĐ

                                                                                                                                                                                          

Ngày

16/06-17/06

23/06-24/06

30/06-01/07

07/07-08/07

14/07-15/07

21/07-22/07

Cán bộ lớp: Hoàng 0904898595

Phòng:

                            Ngày  01/02/2012

KT. TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Phạm Văn Hải

Sáng

Thứ 7

MĐ2

Đô

 

 

 

 

 

Chiều

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

Sáng

CN

 

 

 

 

 

 

Chiều

CN

 

 

 

 

 

 

1-5 of 5