Trang chủ

THÔNG BÁO :Ngày 18/09/2016
Nhà trường tổ chức phát bằng . Mọi người ra khoa Tại chức nhận bằng  khi đi nhận mang theo CMDN.( Không phải lệ phí gì) gặp Thầy Hải (SĐT 01694846699) hoặc Thầy Tuấn (SĐT 0986533960)
                                                                                                                      Lớp trưởng


                                                                                                                             Nguyễn Văn Hoàng
THÔNG BÁO KHẨN Ngày 29/10/2015

Mọi người đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm và kiểm tra xem có đúng "ngày.... tháng .....năm ......sinh"  hay không để còn kịp thời sửa chữa trước khi nhà trường in Bằng tốt nghiệp - Mong mọi người quan tâm lớp sẽ không chịu trách nhiệm với những sai sót đã nêu- Hẹn hết ngày 05/11/2015
Lớp trưởng


Nguyễn Văn Hoàng


BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 

TT

Họ và tên


CS Ngành

Ch. Ngành

KHCT

Thực hành

 

1

Lê Việt

Anh

7

7

5

10

 

2

Nguyễn Đăng

Cường

7.5

7.5

5

8

 

3

Nguyễn Thế

Cường

7.5

5

5

8

 

4

Cao Văn

Chiến

7

7

5

7

 

5

Lương Văn

Doanh

7.5

5

5

8

 

6

Lương Bá

Dũng

7

6.5

5

8

 

7

Nguyễn Trung

Dũng

6.5

6.5

5

8

 

8

Nguyễn Xuân

Dũng

7

7

5

8

 

9

Lê Văn

Đông

6

7

6

9

 

10

Lê Văn

Hải

7

7

6

9

 

11

Lê Khắc

Hải

7

6.5

6

10

 

12

Nguyễn Đức

Hiển

5.5

8

6

9

 

13

Nguyễn Viết

Hiếu

6.5

8

6

8

 

14

Lê Nhân

Hưng

5

7.5

5

7

 

15

Nguyễn Văn

Hoài

5.5

8

5

8

 

16

Nguyễn Văn

Hoàng

6.5

6.5

6

10

 

17

Nguyễn Đình Huynh

7

8.5

5.5

9

 

18

Lê Văn Học


7

8

5

8

 

19

Nhữ Ngọc

Khải

7

8

5

10

 

20

Đỗ Viết

Khải

6

8

5

7

 

21

Hà Hữu

Khang

7

7

5

9

 

22

Phạm Văn

Kiên

6

7.5

5

10

 

23

Nguyễn Xuân

Lâm

5.5

7

6

10

 

24

Nguyễn Trọng

Lai

7

7

5

10

 

25

Nguyễn Thành

Long

5.5

8

5

9

 

26

Nguyễn Văn

Nam

7

6.5

6

9

 

27

Trịnh Thị

Nga

7

8

6

9

 

28

Hà Đình

Nghiêm

6.5

7

5

7

 

29

Hà Văn

Như

7

8.5

7

9

 

30

Đậu Thị

Phương

7.5

9

6

10

 

31

Lê Hùng

Phong

5.5

7.5

4

6

 

32

Hoàng

Quân

7

8.5

6

9

 

33

Ngô Xuân

Quân

6

8.5

6

7

 

34

Trịnh Đình

Quang

6

7

6

9

 

35

Nguyễn Công

Sơn

7

8.5

7

9

 

36

Nguyễn Hữu

Sơn

5.5

7

6

7

 

37

Lê Văn

Tâm

7.5

8.5

5

8

 

38

Lê Phú

Thắng

7

7.5

5

10

 

39

Nguyễn Văn

Thu

7

8.5

5

8

 

40

Trịnh Đình

Tiêu

7

7.5

5

9

 

41

Lê Quang

Tiến

7.5

8.5

5

9

 

42

Phạm Văn

Tới

7.5

7.5

5

8

 

43

Hoàng Thanh

Tùng

7

8

4

9

 

44

Lê Thanh

Tùng

7.5

8.5

5

8

 

45

Nguyễn Xuân

7.5

8.5

7

10

 

46

Nguyễn Văn

Toàn

7.5

8

5

8

 

47

Mai Trọng

Toàn

7.5

8

6

9

 

48

Lê Sỹ

Toàn

7.5

8

5

7

 

49

Ngọ Doãn

Trụ

5

8

6

6

 

50

Đinh Quang

Trung

7.5

7.5

5

9

 

51

Nguyễn Văn

Tuấn

7.5

7.5

5

8

 

52

Nguyễn Anh

Tuấn

7.5

8.5

6

9

 

53

Phạm Anh

Tuấn

7.5

7

4

7

 

54

Phạm Văn

Tĩnh

7.5

7

5

10

 

55

Đặng Long

Tuyên

7.5

7.5

4

7

 


Ghi chú : Có 4 đ/c thiếu điểm môn KHCT đề nghị liên hệ với lớp trưởng để làm đơn phúc khảo trước ngày 20/6/2015 ; Lệ phí phúc khảo 600000đ/ người ; chi phí khác lớp chịu trách nhiệm; đ/c nào không làm đơn hôm sau thi lại lớp không chịu trách nhiệm. 
                                                                                                                                            Lớp trưởng - Hoàng

THÔNG BÁO : Lịch thi tốt nghiệp .
- Sáng thứ 7 ngày 11/4bắt đầu từ 7h30 : Thi môn Lý thuyết mạch  .
- Chiều 1h30 : Thi môn Nhà máy điện - Rơ le ; 4h30 thi thực hành tại trạm biến áp 220kV Ba chè 
- Chủ nhật : 7h30 : Thi môn Chính trị .
Mọi người sắp xếp công việc và tự in tài liệu để phục vụ thi .
                                                                                                            Lớp trưởng 
                                                                                                                Hoàng 


Thông báo: Bài ôn thi tốt nghiệp lý thuyết bên dưới mọi người donwl về in ra làm bảo bối nhé. Chào quyết thắng ( Việt Anh)-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐTTX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

                   Kính gửi:  - Khoa Hệ thống điện, Bộ môn khoa học chính trị.

                                      - Lớp Đ4H11B, Đ4H12B, Đ4H14B, Đ4H15B, Đ4H21B,            Đ4H22B, Đ4H23B, Đ4H26B

          Căn cứ tiến độ đào tạo các lớp Đ4 hệ Vừa làm vừa học. Để chuẩn bị tốt công tác thi tốt nghiệp, Trung tâm ĐTTX thông báo kế hoạch phụ đạo và thi như sau:

I. Kế hoạch phụ đạo.

Stt

Tên lớp

Địa điểm phụ đạo

Thời gian

Môn phụ đạo

1

Đ4H11B,Đ4H12B

Phòng A404

Trường ĐHĐL

Ngày 21/03/15

- CSN, CN

Ngày 22/03/15

- KHCT

2

Đ4H14B, Đ4H15B

Số 100 Trần Phú-Hà Đông

Ngày 21/03/15

- KHCT

Ngày 22/03/15

- CSN, CN

3

Đ4H21B

 

Trung tâm GDTX Bắc Giang

Ngày 28/03/15

- CSN, CN

Ngày 29/03/15

- KHCT

4

Đ4H26B

CĐ nghề Việt Xô

Xuân Hòa

Ngày 28/03/15

- KHCT

Ngày 29/03/15

- CSN, CN

5

Đ4H22B

Trường Trung cấp

Pasteur Ninh Bình

Ngày 04/04/15

- CSN, CN

Ngày 05/04/15

- KHCT

6

Đ4H23B

Trường TC nghề số 1 Thanh Hóa

Ngày 04/04/15

- KHCT

Ngày 05/04/15

- CSN, CN

II. Kế hoạch thi.

1. Địa điểm thi: Trường Đại học Điện lực

2. Thời gian thi: Ngày 11,12 tháng 04 năm 2015

Trung tâm ĐTTX đề nghị khoa HTĐ, bộ môn KHCT cử cán bộ tham gia phụ đạo và gửi danh sách về Trung tâm ĐTTX trước ngày 19/03/2015.

Nếu có thông tin cần trao đổi, đề nghị các đơn vị phản hồi sớm về Trung tâm ĐTTX.   

 

 Nơi nhận:

   - Các lớp Đ4 hệ VLVH;

           - Lưu: ĐTTX.

 
    PHỤ TRÁCH TT ĐTTX


            Phạm Văn Hải 

THÔNG BÁO: (KHẨN )22h ngày 5/1/2015.
- Tuần này khoa đào tạo Tại chức vào làm việc với lớp về kế hoạch thi tốt nghiệp và tiền học phí . Hiện tại còn rất nhiều người chưa nộp đủ học phí cho nên đề  nghị mọi người tranh thủ đến nộp tiền học phí cho A. Hà . Ai không nộp trong tuần này thì ra trường nộp và mới được  đăng ký thi tốt nghiệp với khoa Tại chức . Hạn nộp từ nay đến thứ 7 ngày 10/01/2015. Mong mọi người lưu ý.
-(Danh sách xem bên dưới )
- Số điện thoại liên hệ Anh.Hà :0934472959
-Đề nghị mọi người đóng tiền 7 triệu từ nay đến 15/1/2015 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi TN .
                                                                                                                                                                        Lớp trưởng - Hoàng 

THÔNG BÁO .
Tôi đã ra trường làm việc với Khoa đào tạo về việc thi tốt nghiệp của lớp xin thông báo một số thông tin đề nghị mọi người hết sức quan tâm .
*  Khoa đang có kế hoạch cho thi tốt nghiệp trước  tết âm lịch với điều kiện :
1- Hoàn thành điểm tất cả các môn đã học , trường hợp thiếu điểm khoa sẻ tập trung cho thi tại trường để trả nợ môn .
2- Hoàn thành việc nộp tiền học phí 100% ; trường hợp không nộp học phí thì thí sinh đó thi tốt nghiệp ở kỳ sau tổ chức tại trường.
3- Danh sách chưa nộp đủ tiền học phí qua các kỳ (Xem bên dưới ) đè nghị nộp ngay cho Anh Hà 
        Vậy đề nghị anh em trong lớp tranh thủ nộp hết tiền học phí , lớp sẻ không chịu  trách nhiệm đối với những cá nhân không chấp hành .
* Hiện nay tiến  độ nộp tiền TN rất chậm đề nghị anh em quan tâm khẩn trương nộp để lớp có kế hoạch TTN hạn nộp trước ngày 25/12/2014.( Có danh sách kèm bên dưới hoặc mọi người xem ở phần  cuối trang )
* Một số anh em thiếu nhiều tiền quỹ lớp gồm :Thế Cường ; Đỗ Khải ; Tiến ; Khắc Hải ; Thu ; Hoàng Quân ; Ngô xuân Quân ;Nguyễn Văn Tuấn ; đề nghị nộp vào tuần học ôn tập thi TN .
                                                                        22h ngày 20/12/2014
                                                                            Lớp trưởng - Hoàng DANH SÁCH CHƯA NỘP ĐỦ TiỀN HỌC PHÍ  CÁC KỲ 
TT HỌC KỲ  HỌ TÊN  SỐ TiỀN  GHI CHÚ 
1 Kỳ 3  Nguyễn hữu Sơn  500000  
2 Kỳ 4 Đỗ Viết Khải  1000000  
    Lê Quang Tiến  1000000  
3 Kỳ 5 Nguyễn Văn Tuấn  1500000  
    Nguyễn Trung Dũng  1000000  
4 Kỳ 6 Nguyễn Trung Dũng  300000  
    Trịnh Thị Nga  800000  
    Lê Hùng Phong  800000  
    Nguyễn Văn Toàn  600000  
5 Kỳ 7 Lê Việt Anh  1300000  
    Lê Khắc Hải  1300000  
    Đỗ Viết Khải  2800000  
    Nguyễn Trọng Lai  3800000  
    Nguyễn Thành Long 1600000  
    Lê Hùng Phong  800000  
    Hoàng Quân  400000  
    Ngô Xuân Quân  3800000  
    Nguyễn Hữu Sơn  2100000  
    Lê Phú Thắng  3800000  
    Le Quang Tiến  3800000  
    Nguyễn Xuân Tú  3800000  
    Nguyễn Văn Tuấn  3800000  
6 Kỳ 8 Nguyễn Trung Dũng  4400000  
    Nguyễn Xuân Dũng  4400000  
    Lê Khắc Hải  4400000  
    Phạm Văn Kiên  4400000  
    Lê phú Thắng  4400000  
    Nguyễn Xuân Tú  4400000  
    Nguyễn Văn Tuấn  4400000  
7 Kỳ 9 Lê Việt Anh  4400000  
    Nguyễn Đăng Cường  2900000  
    Nguyễn Trung Dũng  4400000  
    Nguyễn Xuân Dũng  4400000  
    Lê Khắc Hải  4400000  
    Nguyễn Đức Hiển  4400000  
    Trịnh Thị Nga  2400000  
    Lê Phú Thắng  4400000  
    Nguyễn Xuân Tú  4400000  
    Nguyễn Anh Tuấn  4400000  
    Phạm Anh Tuấn  4400000  
8 Thu bổ sung  Nguyễn Đăng Cường  1000000  
    Nguyễn Trung Dũng  1000000  
    Đỗ Viết Khải  1000000  
    Phạm Văn Kiên  1000000  
    Nguyễn Thành Long 1000000  
    Lê Hùng Phong  1000000  
    Hoàng Quân  1000000  
    Nguyễn Hữu Sơn  1000000  
    Phạm Văn Tới  1000000  
    Nguyễn XuÂN  Tú  1000000  
    Nguyễn Văn Toàn  1000000  
    Nguyễn Văn Tuấn  1000000  
    Cộng  128300000  

DANH SÁCH THU TIỀN 
( 19/12/2014)


STT Họ và tên Số tiền   Thắng thu  Hoàng thu  Còn nợ  Ký nhận 

1 Lê Việt  Anh 7000000   7000000                        -    
2 Nguyễn Đăng  Cường 7000000 5000000             2.000.000  
3 Nguyễn Thế  Cường 7000000               7.000.000  
4 Cao Văn Chiến 7000000 7000000                          -    
5 Lương Văn  Doanh 7000000 7000000                          -    
6 Lương Bá  Dũng 7000000   7000000                        -    
7 Nguyễn Trung Dũng 7000000 7000000                          -    
8 Nguyễn Xuân  Dũng 7000000               7.000.000  
9 Lê Văn  Đông 7000000 7000000                          -    
10 Lê Văn  Hải 7000000 7000000                          -    
11 Lê Khắc  Hải 7000000               7.000.000  
12 Nguyễn Đức  Hiển 7000000   7000000                        -    
13 Nguyễn Viết  Hiếu 7000000               7.000.000  
14 Lê Nhân  Hưng 7000000   7000000                        -    
15 Nguyễn Văn  Hoài 7000000   7000000                        -    
16 Nguyễn Văn  Hoàng 7000000   7000000                        -    
17 Nguyễn Đình  Huynh 7000000               7.000.000  
18 Lê Văn Học    7000000               7.000.000  
19 Nhữ Ngọc  Khải 7000000 7000000                          -    
20 Đỗ Viết  Khải 7000000               7.000.000  
21 Hà Hữu  Khang 7000000               7.000.000  
22 Phạm Văn  Kiên 7000000 7000000                          -    
23 Nguyễn Xuân  Lâm 7000000 7000000                          -    
24 Nguyễn Trọng  Lai 7000000 7000000                          -    
25 Nguyễn Thành  Long 7000000               7.000.000  
26 Nguyễn Văn  Nam 7000000 7000000                          -    
27 Trịnh Thị  Nga 7000000 7000000                          -    
28 Hà Đình  Nghiêm 7000000 7000000                          -    
29 Hà Văn  Như 7000000 5500000             1.500.000  
30 Đậu Thị  Phương 7000000   7000000                        -    
31 Lê Hùng  Phong 7000000   7000000                        -    
32 Hoàng  Quân 7000000

          7.000.000  
33 Ngô Xuân  Quân 7000000   7000000                        -    
34 Trịnh Đình  Quang 7000000 7000000                          -    
35 Nguyễn Công  Sơn 7000000               7.000.000  
36 Nguyễn Hữu  Sơn 7000000               7.000.000  
37 Lê Văn  Tâm 7000000 7000000                          -    
38 Lê Phú  Thắng 7000000 7000000                          -    
39 Nguyễn Văn  Thu 7000000               7.000.000  
40 Trịnh Đình  Tiêu 7000000               7.000.000  
41 Lê Quang Tiến 7000000               7.000.000  
42 Phạm Văn  Tới 7000000   7000000                        -    
43 Hoàng Thanh  Tùng 7000000 7000000                          -    
44 Lê Thanh  Tùng 7000000 7000000
                       -    
45 Nguyễn Xuân  7000000               7.000.000  
46 Nguyễn Văn  Toàn 7000000 7000000                          -    
47 Mai Trọng  Toàn 7000000 7000000                          -    
48 Lê Sỹ  Toàn 7000000 7000000                          -    
49 Ngọ Doãn  Trụ 7000000 5000000             2.000.000  
50 Đinh Quang  Trung 7000000 7000000                          -    
51 Nguyễn Văn  Tuấn 7000000               7.000.000  
52 Nguyễn Anh  Tuấn 7000000 7000000                          -    
53 Phạm Anh  Tuấn 7000000 7000000                          -    
54 Phạm Văn  Tĩnh 7000000 7000000                          -    
55 Đặng Long  Tuyên 7000000 7000000                          -    
Tổng cộng   385000000 190500000 70000000       124.500.000  


Lớp trưởng 


BÀI ÔN THI TỐT NGHIỆP CỦA LỚP

đăng 05:39, 6 thg 4, 2015 bởi lopd4h23b th

Mọi người donwl về và in ra để làm bảo bối nhé (Việt Anh)

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 05:41, 6 thg 11, 2014 bởi lopd4h23b th

GUI ANH HOÀNG THUC TAP

ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN

đăng 17:49, 12 thg 6, 2014 bởi lopd4h23b th

THÔNG BÁO

Đã có đề đồ án nhà máy điện để ở bên dưới mọi người xem và donwl về để làm nhé

Tài liệu để thi lại môn CNSXĐ và TC2

đăng 01:11, 29 thg 3, 2014 bởi lopd4h23b th

Mọi người xem và donwl ở dưới về để xem và chép nhé ( Kg có tài liệu môn TA)
                                                                                                     LP : Lê Việt Anh

Đề bài môn cao áp

đăng 06:17, 17 thg 3, 2014 bởi lopd4h23b th

Mọi người donwl về làm nhé

THÔNG BÁO

đăng 07:18, 26 thg 9, 2013 bởi lopd4h23b th   [ đã cập nhật 04:20, 10 thg 12, 2013 ]

Tài liệu viết bài môn nhận thức
Lớp trưởng 


Nguyễn Văn Hoàng

ĐIỂM CÁC MÔN ĐÃ HỌC

đăng 08:10, 3 thg 4, 2013 bởi lopd4h23b th   [ đã cập nhật 08:15, 3 thg 4, 2013 ]

ĐÂY LA ĐIỂM CÁC MON ĐA HOC MOI NGUOI XEM CO PHAI THI LAI MON NAO KHONG NHE

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HỌC

đăng 06:04, 7 thg 12, 2012 bởi lopd4h23b th

Thay đổi địa điểm học : Từ tuần nay 8/12/2012 lớp chuyển đến địa điểm mới : Làng Vệ Yên - Xã Quảng Thắng - TP Thanh Hóa ( Đối diện KS Thắng Lợi) Vậy trân trọng thông báo để cho các học viên được biết 
                                                                                                                                                                                        Lớp trưởng 


                                                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Hoàng

1-8 of 8

Ċ
lopd4h23b th,
19:18, 10 thg 12, 2014
Ċ
lopd4h23b th,
00:45, 19 thg 12, 2014
Ċ
lopd4h23b th,
18:45, 10 thg 12, 2014
Comments