Trang chủ lớp CNTY36A

 
     Xin chào, bạn đang truy cập trang web lớp CNTY36A - Trường TC Kỹ Thuật Nông Nghiệp Tp.HCM.

Kết quả thi TN xem tại link hoặc kho chứa!

 • Mời các bạn lớp CNTY36A đến trường dự lễ nhận bằng TN
  Mời các bạn lớp CNTY36A đến trường dự lễ nhận bằng TN .
  Thời gian: 8g30 ngày 5/9/2014.
  Địa điểm: Hội trường Cơ sở 2.
  Lưu ý: mặc đồng phục của trường, mang theo 50.000 đồng.
  Posted Aug 26, 2014, 5:46 AM by Chan nuoi thu y
Showing posts 1 - 1 of 140. View more »

Thông báo mới đăng

 • Mời các bạn lớp CNTY36A đến trường dự lễ nhận bằng TN Mời các bạn lớp CNTY36A đến trường dự lễ nhận bằng TN .Thời gian: 8g30 ngày 5/9/2014.Địa điểm: Hội trường Cơ sở 2.Lưu ý: mặc đồng ...
  Posted Aug 26, 2014, 5:46 AM by Chan nuoi thu y
 • Ngưng sử dụng địa chỉ bairac.com Địa chỉ web www.bairac.com sẽ không dùng cho lớp CNTY36A nữa. Nội dung web CNTY36A vẫn giữ đến khi Google gỡ bỏ. Để vào trang web, các bạn ...
  Posted Aug 24, 2014, 9:28 PM by Chan nuoi thu y
 • Dành cho các bạn cần học trả nợ môn! Nhà trường đang tổ chức học các môn: 1)Anh Văn, 2)Giải Phẫu Sinh Lý, 3)Ngoại Khoa, 4)Tin Học, 5)Bệnh Gia Súc. Các bạn có yêu ...
  Posted Aug 12, 2014, 6:43 PM by Chan nuoi thu y
 • Danh sách học sinh được thi TN lớp CNTY36A Xem tại link hoặc tại kho chứa.
  Posted Jul 1, 2014, 1:37 AM by Chan nuoi thu y
 • Tài liệu ôn tập môn Chính trị Đây là các câu hỏi sẽ ra trong đề thi. Xem tại link hoặc kho chứa.
  Posted Jul 3, 2014, 4:19 AM by Chan nuoi thu y
 • Điểm thi môn PPTN, Rèn nghề và BCTN Các bạn tham gia thi đợt cuối đều qua được môn này!Xem điểm PPTN tại link hoặc trong kho chứa.Xem điểm Rèn Nghề và BCTN tại link hoặc ...
  Posted Jul 1, 2014, 1:10 AM by Chan nuoi thu y
Showing posts 1 - 6 of 140. View more »
Các quy định, báo cáo, mẫu đơn

Các quy định của nhà trường. Các mẫu đơn (form). Báo cáo nội bộ.


Thời khóa biểu -lịch

Thời khóa biểu và lịch hoạt động. Bao gồm lịch buổi học, buổi thi, các sự kiện...
Danh bạ

Danh sách học viên và thông tin liên lạc. Thảo luận - Giao Lưu

Nơi thảo luận về học tập, vui chơi. Cấm thảo luận các vấn đề vi phạm nội quy trường, pháp luật.Thông báo

Các thông báo của nhà trường và thông báo của nội bộ lớp


Kho chứa

Chứa hình ảnh, tài liệu có hoặc không liên quan đến học tập.Liên hệ