An Thúy Mai

 

 Phạm Quang Huỳnh

 

Phạm Văn Uýnh 

 

 Nguyễn Thanh Phong

 

 Lê Hữu Duệ

 

 Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

Phạm Minh Tâm

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

Phạm Văn Dự 

 

Nguyễn Thị Hoa

 

Đỗ Văn Tách 

 

 

Đỗ Xuân Trường

 

 

 Nguyễn Thanh Tịnh

 

Lương Mạnh Hùng

 

 

Nguyễn Quang Vinh

 

Trần Thị Thanh Tú

 

 
 

 

Đinh Xuân Phụng 

 

 

Phạm Đức Nhiệm

 

Bùi Văn Sáu

 

 Phạm Thế Vinh

 

Đỗ  Sơn  Hà

 

Nguyễn Thị Ngần

 

 

Phạm Thị Thiện

 

Nguyễn Thị Thơm

 

 
 

Ninh Thành Viên 

 

 

LỚP 8A KHÓA 1974 - 1975

Thầy Chủ nhiệm: Lương Ngọc Nẫy

 

1. Lê Quang Ninh - Yên Thắng

2. Lê Hữu Duệ - Yên Phú

3. Tống Duy Thực - Yên Phú

4. Nguyễn Thị Kim Lan - Khánh Dương.

5. Phạm Minh Tâm - Khánh Thịnh.

6. Phạm Văn Uýnh - Yên Thắng.

7. Phạm Quang Huỳnh - Khánh Thịnh.

8. Phạm Đức Nhiệm - Khánh Thịnh.

9. Đoàn Văn Quỳnh - Yên Hoà.

10. Trần Thị Thanh Tú - Khánh Thịnh.

11. Đỗ Văn Tách - Yên Hoà

12. Nguyễn Văn Hợi - Khánh Thịnh.

13. Trần Việt Hùng - Khánh Thịnh

14. Lại Hữu Nghiệp - Đồng Giao.

15. Phạm Văn Hiển - Yên Phú

16. Nguyễn Thị Hoa - Yên Bình

17. Trịnh Thị Dĩnh - Yên Sơn

18. Nguyễn Thị Liên - Đồng Giao

19. Nguyễn Thanh Phong - Khánh Dương.

20. Nguyễn Thị Ngần - Yên Phong.

21. Nguyễn Thị Mỳ - Yên Phong

22. Nguyễn Thị Hiền - Đồng Giao

23. Trịnh Văn Diện - Yên Bình

24. Hoàng Mạnh Toàn - Ninh Khang

25. Nguyễn Sĩ Trí - Ninh Khang

26. Phạm Văn Dự - Khánh Dương

27. Phạm Thế Vinh - Yên Phong

28. Nguyễn Văn Xuân - Khánh Thượng

29. Nguyễn Văn Hùng - Đồng Giao

30. Trần Sơn Hà - Đồng Giao

31. Đinh Xuân Phụng - Yên Bình

32. Phạm Văn  Tuyên - Ninh Khang

33. Vũ Thị Hoa - Đồng Giao

 

 (Ghi chú: Chưa nhớ hết và chính xác họ và tên để ghi danh sách. Nhờ các bạn bổ sung và đính chính).

  

LỚP 9A KHÓA 1975 - 1976

Cô Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Khuyên

 (Ghi chú: Nhờ các bạn cung cấp danh sách lớp 9A).

 

LỚP 10A KHÓA 1976 - 1977

Thầy Chủ nhiệm: Ngô Thọ Viết

 (Ghi chú: Nhờ các bạn cung cấp danh sách lớp 10A).