สาด


สาด คือเสื่อซึ่งชาวปักษ์ใต้เรียก “สาด” เป็นคำไทยโบราณ สาดมีหลายชนิดแตกต่างกันตามวัสดุที่ทำ จึงมักเรียกควบกับชื่อวัสดุที่นำมาสานเป็นสาด เช่น “สาดจูด” ก็คือเสื่อที่ทอสานด้วยต้นกระจูด (มีมากที่ทะเลน้อย จ.พัทลุง) “สาดเตย” ก็คือเสื่อที่สานจากใบเตย (ลำเจียกมลายูเรียกปาหนัน) ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ หาได้ง่ายจึงนิยมทำใช้กันมาแต่โบราณ นอกนี้มีสาดพ้อ สาดสาคู สาดคล้า ฯลฯ เป็นต้น
        ปัจจุบันพัฒนาโดยการย้อมเส้นวัสดุที่ใช้สานให้เป็นสีต่างๆ สานออกมาเป็นลายสอง ลายสาม ลายดอกจันทร์ ลายก้านแย่ง ลายตาสมุก ฯลฯ อย่างสวยงาม นอกจากใช้ปูรองนั่งแล้วยังนำไปเป็นวัสดุประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน ร้านค้าได้อีกหลายแบบอย่างน่าสนใจ


Comments