LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

VĂN BẢN‎ > ‎

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính

đăng 00:28 20-04-2011 bởi Long Bay.jsc   [ đã cập nhật 21:32 07-08-2011 ]

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 58/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tải về nội dung thông tư và các biểu mẫu kèm theo.

Comments