WelkomBeste bezoeker, 

Wij willen u informeren over het reilen en zeilen van de pastoraal en over de structuren die daarvoor op dit ogenblik voorhanden zijn. Wij hopen dat wij u hiermee een dienst bewijzen en een klein beetje bijdragen tot het gemeenschapsleven en de samenwerking in onze parochies van het dekenaat.

‘Gods akker zijt gij’, schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinte (1Kor 3,9). Mensen uit vele volkeren leven er samen. Korinte is dan een multiculturele en een multireligieuze stad. Ook onder de christenen is er veel verscheidenheid. Het Korinte uit het vroege christendom is in veel opzichten te vergelijken met het hedendaagse Limburg. Op vele plaatsen is ook onze Kerk in Limburg multicultureel geworden. Migranten of vluchtelingen vieren met ons mee.
Daarnaast bestaan onze christengemeenschappen uit unieke en diverse mensen. De evolutie naar Pastorale Eenheden voltrekt zich volop, waarbij leden uit verschillende parochies deel uitmaken van één Pastorale Eenheid. Jonge christenen vragen bovendien uitdrukkelijk om te mogen participeren in het beleid.

CONTACT: Heeft u een vraag of voorstel, dan kan u uw reactie HIER kwijt!

Info dekenaatYouTube-video


YouTube-video


Zonnelied - Angelo Branduardi


ACTUEEL

Oprichting Pastorale Eenheid Sint-Franciscus

Hier vind je de foto's van de oprichtingsviering van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus op 12 januari 2020, die voorgegaan werd door bisschop Patrick Hoogmartens.

Nieuwjaar


Kerkenbeleidsplan

Het kerkenbeleidsplan Lommel werd op 17/12/2019 door de gemeenteraad van Lommel goedgekeurd. Eerder werd het door de bisschop van Hasselt goedgekeurd. Hier kan u het raadplegen.

Stappen naar Santiago de Compostela


In 2020 organiseert Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt samen met ons dekenaat van 31 mei tot 13 juni een pelgrimstocht naar Compostela. Alle informatie vind je in deze folder.

Leessleutels voor het evangelie volgens Lucas (video's)

In dit liturgisch C-jaar volgen we de evangelist Lucas. Welke klemtonen legt hij in zijn verhaal over Jezus?
5 video’s en je bent helemaal mee.

In het eerste van een 5-delige serie van The Bible Project over het evangelie volgens Lucas maken we kennis met de verbazingwekkende gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus.

Klik in de video's telkens op het tandwiel om de Nederlandse vertaling te kiezen.

Intro ~ de geboorte, zo anders dan verwacht

Lucas is een meesterlijke verteller en zijn verhaal wordt wel eens geromantiseerd. Maar de evangelist geeft in deze eerste 2 hoofdstukken al een niet mis te verstane boodschap waar je beter niet overheen leest: Jezus is gekomen in de grootst mogelijke nederigheid en allereerst voor armen en buitenstaanders.
Ja, hij is de vervuller van de beloften van vroegere profeten. Maar neen, zIjn koninkrijk is niet zoals de meeste gelovigen het zich hadden voorgesteld: God stelt hun samenleving grondig in vraag.

Jezus' koningsschap zet de sociale en religieuze orde op zijn kop.

YouTube-video

Het begin ~ doortocht, beproeving en start van de missie

In het tweede deel (hoofdstukken 3-9) zien we hoe Jezus zijn missie start om het goede nieuws te brengen aan armen en verdrukten. Waarom vanaf de rivier de Jordaan? In onderstaande video ontdek je hoe diep die betekenis gaat! Jezus trekt zich terug in de woestijn en toont daar hoe verschillend hij is van het hele Godsvolk dat hem voorging, eerst door de Jordaan en dan door de woestijn.

Zijn leerlingen vormen een bont allegaartje van mensen: vissers, belastingontvangers en rebellen. Een vooruitzicht van zijn koninkrijk, dat staat voor verzoening en heling.

YouTube-video


Centraal ~ Jezus almaar controversiëler

In deel 3 bevinden we ons in het hart van Lucas’ evangelie. Jezus maakt zich op voor een lange voettocht naar Jeruzalem. Die tocht verwijst naar de lange weg die het volk van God aflegde met Mozes.

Lucas wil jou doen verstaan dat Jezus het verbond van Mozes komt vernieuwen.

De manier waarop Jezus dat verbond invult, is nogal verschillend van wat de Israëlieten er na al die jaren van hadden gemaakt. Radicaal en onthutsend. Het conflict met Israëls religieuze leiders groeit. In die spanning situeert zich de bekende parabel van de Verloren Zoon.

YouTube-video


Hoogtepunt ~ aankomst in Jeruzalem en executie

In het vierde deel culmineert Jezus’ missie in een zenuwslopende week in Jeruzalem tijdens het joodse feest van Pesach. HIj presenteert zich als de aangekondigde koning die Israël zal bevrijden en het volk is uitzinnig. Hebben ze dan geen vragen bij de manier waarop die koning Jeruzalem binnenrijdt? Op een ezel?!

De religieuze leiders hebben wel door dat er iets niet klopt. Deze koning is te anders dan ze verwacht hadden. Ze pikken Jezus’ voorbeeld niet, omdat het hun sociale en religieuze orde veroordeelt.

Ook Jezus straalt niet. Hij weet wat Hem te wachten staat en Hij is bereid die kelk leeg te drinken.

YouTube-video

Slot en nieuw begin ~ Jezus leeft en geeft zijn zending door

Het laatste deel van deze videoserie is gereserveerd voor het laatste hoofdstuk. Want de dood van Jezus heeft niet het laatste woord.

Het slot van het evangelie is eigenlijk het begin van een volgend boek: het boek dat jij zelf schrijft met jouw leven, wanneer je eenmaal de levende Christus zelf ontmoet hebt in je hart.

En natuurlijk ook letterlijk het boek Handelingen van de apostelen, waarin dezelfde auteur Lucas beschrijft wat de eerste leerlingen van Jezus ermee deden.

YouTube-video
Op weg naar de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus

Lommel-Oost: wijziging uren missen
WIJZIGING MISUREN LOMMEL-OOST

Recente aankondigingen

 • VIERING VAN DE OPRICHTING VAN DE PASTORALE EENHEID SINT-FRANCISCUS LOMMEL De Limburgse bisschop Patrick Hoogmartens komt zondag 12 januari 2020 om 10 uur naar de kerk van Lommel Centrum voor de viering van de oprichting van de pastorale eenheid Sint ...
  Geplaatst 23 dec. 2019 05:53 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • FEDERATIEVIERING BIJ HET BEGIN VAN DE ADVENT Op zondag 1 december ging in de kerk van Kerkhoven voor de pastorale eenheid 'Sint-Franciscus' een federatieviering door met als thema 'Advent'.Hier vind je enkele foto's van ...
  Geplaatst 2 dec. 2019 06:07 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • ORGELFESTIVAL Op 29 en 30 november en 1 december vierden we 135 en 175 jaar Clerinx-orgel van respectievelijk de kerken van Lutlommel en Lommel-Centrum.  Hier vindt u enkele foto ...
  Geplaatst 2 dec. 2019 06:05 door Parochie Sint-Pietersbanden
Berichten 1 - 3 van 10 worden weergegeven. Meer bekijken »

Overlijdensberichten

 • MARIA VAN LIEROP Onze parochiegemeenschap meldt the overlijden van Maria Van Lierop, echtgenote van wijlen Leo Sanders. Maria is 76 jaar geworden.De uitvaartdienst heeft plaats in de parochiekerk van Heide-Heuvel:Avondwake ...
  Geplaatst 3 jan. 2020 03:42 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • KEES VAN BEUSEKOM Onze parochiegemeenschap meldt het overlijden van Kees Van Beusekom, echtenoot van Bernardine Ammerlaan.Kees is 79 jaar geworden.De uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Pietersbanden kerk van Lommel-Centrum ...
  Geplaatst 14 jan. 2020 04:10 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • GERARD MICHIELS Onze parochiegemeenschap meldt het overlijden van Gerard Michiels, weduwe van Francine Vandenberk en partner van Francine Croes. Gerard is 79 jaar geworden.De uitvaartliturgie heeft plaats in SInt-Pietersbandenkerk van ...
  Geplaatst 23 dec. 2019 02:24 door Parochie Sint-Pietersbanden
Berichten 1 - 3 van 160 worden weergegeven. Meer bekijken »

Dekenale agenda

Lommel-Oost: wijziging uren missen