WelkomBeste bezoeker, 

Wij willen u informeren over het reilen en zeilen van de pastoraal en over de structuren die daarvoor op dit ogenblik voorhanden zijn. Wij hopen dat wij u hiermee een dienst bewijzen en een klein beetje bijdragen tot het gemeenschapsleven en de samenwerking in onze parochies.

‘Gods akker zijt gij’, schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinte (1Kor 3,9). Mensen uit vele volkeren leven er samen. Korinte is dan een multiculturele en een multireligieuze stad. Ook onder de christenen is er veel verscheidenheid. Het Korinte uit het vroege christendom is in veel opzichten te vergelijken met het hedendaagse Limburg. Op vele plaatsen is ook onze Kerk in Limburg multicultureel geworden. Migranten of vluchtelingen vieren met ons mee.
Daarnaast bestaan onze christengemeenschappen uit unieke en diverse mensen. De evolutie naar Pastorale Eenheden voltrekt zich volop, waarbij leden uit verschillende parochies deel uitmaken van één Pastorale Eenheid. Jonge christenen vragen bovendien uitdrukkelijk om te mogen participeren in het beleid.

CONTACT: Heeft u een vraag of voorstel, dan kan u uw reactie HIER kwijt!

Info dekenaat


OPEN KERKENDAG 2021

SINT-PIETERSBANDENKERK LOMMEL CENTRUM

Van 13.30 u. tot 17.30 u. vrij bezoek aan de kerk naar ieders voorkeur en tempo.

Wij bieden de bezoekers een gevarieerd programma aan:

- Dit jaar leggen we de klemtoon op het neogotisch meubilair. Om de kerk optimaal coronaveilig te houden stellen wij de bezoekers een infobrochure ter beschikking.

- De kerk wordt opgefleurd met mooie bloemstukken en andere creaties.

- Beiaard- en orgelrecitals wisselen elkaar af.

- Een presentatie op de schermen biedt de toeschouwer een unieke kijk op kerk en interieur.

- De Lommelse kerkgemeenschap is in volle vernieuwing. Door priestertekort bouwen wij aan een Pastorale Eenheid, aan samenwerking tussen de gemeenschappen. De parochies stellen zich voor aan de bezoekers om te tonen dat eenheid en eigenheid best samengaan.

Hou u aan de coronaregels !

Parochieteam en kerkfabriek heten iedereen van harte welkom!


Zonnelied - Angelo Branduardi


ACTUEEL

Open Kerkendag 2021

Op 13 juni werd de Sint-Pietersbandenkerk extra versierd met bloemen. Tevens was er de gelegenheid om de kerk te bezoeken en wat meer te weten te komen over het kerkmeubilair (retabels, biechtstoelen, enz.) en dit terwijl onze organisten de bezoekers trakteerden op mooie orgelmuziek. Alle Lommelse parochies toonden zichzelf a.h.v. een voorwerp, een bloemstuk, een glasraam en een tekst. Het is duidelijk dat uit al die verscheidenheid een verbondenheid uitgaat! Hier vind je wat foto's van deze mooie namiddag.

Dankviering Rob Van Noppen

Op 13 juni namen wij officieel afscheid van pastoor deken Rob Van Noppen in een mooie dankviering. Hier vind je enkele foto's van de viering. Hier kan je het dankwoord dat door Guido Wydaeghe namens de hele Lommelse gemeenschap werd uitgesproken nog eens lezen.

HERNEMING MISVIERINGEN

Eucharistievieringen vanaf 12 juni 2021

De federale overheid laat toe dat er vanaf 9 juni terug vieringen mogen plaatsvinden in de parochiekerken met maximum 100 personen en met naleving van de coronamaatregelen (afstand houden, handen ontsmetten, mondmasker dragen, ...). Als gevolg daarvan werd beslist dat er in Lommel terug vieringen zullen zijn in een aantal parochiekerken vanaf zaterdag 12 juni 2021. Voor een overzicht wordt verwezen naar de lijst van parochiekerken met dagen en uren van de eucharistievieringen.

Omdat tussen elke persoon of bubbel de afstand van 1,5 meter moet bewaard worden, zullen in sommige kerken minder dan 100 personen kunnen aanwezig zijn.

In de kerk van Lommel Centrum kunnen wel 100 personen deelnemen aan de vieringen. In deze kerk zullen echter enkele bijzondere vieringen plaatsvinden in de loop van de maand juni:

-        op zondag 27 juni zal de aanstellingsviering van de nieuwe pastoor-moderator Theo Borgermans plaatsvinden en dan worden er ook 100 personen uitgenodigd.

De genodigden moeten hun aanwezigheid één week vooraf melden. Voor zover het maximum van 100 personen niet werd bereikt, kunnen ook andere personen deelnemen aan één van beide of aan beide vieringen. Zij kunnen zich inschrijven vanaf de maandag voorafgaand aan de viering en dit via Guido Wydaeghe via tel. 0468 21 65 49.

 

Het Pastoresteam van Lommel


VASTEN - GOEDE WEEK 2021

Klik om naar het foto-album te gaan

Klik op de foto om het foto-album te zien!


open kerken

Kerk Centrum: dagelijks van 09.00 u. tot 17.00 u.

Eymardkapel in Kattenbos: dagelijks open is voor bezoek en gebed van 09.30 u. tot 18.00 u.

Kerk van Barrier: dagelijks open is van 09.00 u. tot 17.00 u.

Hei’s Kapelleke: dagelijks open

Kerk Heide Heuvel: elke zondag van 10.00 u. tot 11.30 u.


JARDIN DU SILENCE

Klik op de foto voor meer informatie

Online vieringen

Vieringen online Pastoraal Digitaal

Kerkenbeleidsplan

Het kerkenbeleidsplan Lommel werd op 17/12/2019 door de gemeenteraad van Lommel goedgekeurd. Eerder werd het door de bisschop van Hasselt goedgekeurd. Hier kan u het raadplegen.


Op weg naar de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus

Lommel-Oost: wijziging uren missen

Recente aankondigingen

 • OPRICHTING PASTORALE EENHEID SINT-FRANCISCUS Hier vind je de foto's van de oprichtingsviering van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus op 12 januari 2020, die voorgegaan werd door bisschop Patrick Hoogmartens.
  Geplaatst 26 feb. 2020 02:04 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • FEDERATIEVIERING BIJ HET BEGIN VAN DE ADVENT Op zondag 1 december ging in de kerk van Kerkhoven voor de pastorale eenheid 'Sint-Franciscus' een federatieviering door met als thema 'Advent'.Hier vind je enkele foto's van ...
  Geplaatst 2 dec. 2019 06:07 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • ORGELFESTIVAL Op 29 en 30 november en 1 december vierden we 135 en 175 jaar Clerinx-orgel van respectievelijk de kerken van Lutlommel en Lommel-Centrum.  Hier vindt u enkele foto ...
  Geplaatst 2 dec. 2019 06:05 door Parochie Sint-Pietersbanden
Berichten 1 - 3 van 10 worden weergegeven. Meer bekijken »

Overlijdensberichten

 • HUBERT THEUWISSEN Onze parochiegemeenschap meldt het overlijden van Hubert Theuwissen, echtgenoot van wijlen Miet Bosmans. Hubert is 86 jaar geworden. De uitvaartplechtigheid heeft plaats in intieme kring omwille van de geldende coronamaategelen ...
  Geplaatst 14 jun. 2021 00:29 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • FRANS BERGMANS Onze parochiegemeenschap meldt het overlijden van Frans Bergmans, echtgenoot van Virginie Michiels. Frans is 87 jaar geworden. De uitvaartliturgie heeft plaats in de O.L.Vr. van Lourdes kerk op ...
  Geplaatst 15 mei 2021 07:01 door Parochie Sint-Pietersbanden
 • HENRI (RIK) VERCAMMEN Onze parochiegemeenschap meldt het overlijden van Henri (Rik) Vercammnen, echtgenoot van Jet Strackx. Henri is 90 jaar geworden. Wegens de corona maatregelen is er geen uitvaartdienst en wordt afscheid genomen ...
  Geplaatst 15 mei 2021 06:56 door Parochie Sint-Pietersbanden
Berichten 1 - 3 van 191 worden weergegeven. Meer bekijken »

Dekenale agenda

Lommel-Oost: wijziging uren missen