การดูแลกระบองเพชร


การให้ปุ๋ย 

      ปุ๋ย มีสารอาหารที่พืชต้องการสำหรับการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ นิยมเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ ใช้กับกระบองเพชร เหมือนกับปุ๋ยที่ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป ทุก 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยระมัด ระวังไม่ให้ปุ๋ยเข้มข้นจนเกินไป  เช่นปุ๋ยน้ำชูลท์ซแคคตัส หรือมิราเคิล โกร เอ 5-10-5 (NPK) เป็นสารประกอบที่ทำงานได้ดีที่สุด และสำหรับในช่วงเวลาที่ปกติ (พฤศจิกายน ถึงมีนาคม) ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆเพิ่มอีก 


การรดน้ำ  

       ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการรดน้ำ บางทีการรดน้ำในปริมาณมากเกินไปจนทำให้ระบบรากเน่าจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว การรดน้ำควรจะทำสัปดาห์ละครั้ง คุณสามารถตรวจสอบได้โดนใช้นิ้วแทงลงไปในดินประมาณครึ่งนิ้ว ถ้าหากดินด้านบนเริ่มแห้งแล้วแสดงว่ากระบองเพชรเริ่มต้องการการรดน้ำ ให้รดน้ำจนน้ำซึมไปจนถึงรูระบายน้ำด้านล่างกระถาง ให้ลดความถี่การให้น้ำแทนการลดปริมาณของน้ำในแต่ละครั้ง และในช่วงฤดูหนาวให้ตรวจสอบความต้องการน้ำของกระบองเพชรให้บ่อยขึ้น

แสงแดด

       กระบองเพชรเป็นพืชที่ชอบแสงแดด ให้นำกระบองเพชรไปไว้ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ให้นำไว้ในจุดที่มีแสงมาก จุดที่ดีนั้นคือบริเวณหน้าต่างห้องโถงหรือ บริเวณที่มีแสงเข้าถึงกระบองเพชรจะไม่ชอบให้ปลูกในที่ร่ม

การเปลี่ยนภาชนะปลูก

       ทำได้ง่ายๆโดยการใช้ผ้าหรือกระดาษหุ้มรอบต้น เพื่อป้องกันอันตรายจากหนาม และเพื่อไม่ให้ต้นกระทบกระเทือนเคาะกระถางเบาๆเพื่อให้ต้นของกระบองเพชรหลุดออกมา นำต้นไปปลูกในกระถางใหม่ต่อไป

Comments