Lähidemokratia‎ > ‎

Aluetoimikunnat

Lohja on jaettu kahdeksaan alueeseen, jolla kullakin toimii oma aluetoimikuntansa.

Aluetoimikunta koostuu keväällä 2013 kaikille asukkaille avoimissa tilaisuuksissa valituista jäsenistä. Jotta aluetoimikunta edustaisi mahdollisimman laajaa osaa alueen asukkaista, useat jäsenet edustavat alueella toimivia yhdistyksiä tai järjestöjä.

Aluetoimikunnan toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Aluetoimikunnat pyrkivät lisäämään asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa asioihin, lisäämään yhteistyötä, kehittämään aluetta sekä toimimaan yhdistävänä tekijänä kaupungin ja asukkaiden välisessä tiedonkulussa, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Aluetoimikunnat järjestävät kokouksia ja asukasiltoja sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan tilaisuuksia yhteistyössä alueensa muiden toimijoiden ja järejstöjen kanssa.

Alueen vakituisille ja kesäasukkaille avoimista tilaisuuksista tiedotetaan muun muassa lehtien järjestöpalstoilla ja aluetoimikuntien omilla kotisivuilla.

Aluetoimikunta seuraa aktiiviesesti kaupungin eri toimialoja ja niiden lautakuntien työskentelyä.

Lisäksi kaupunki on ottanut käytännön, missä aluetoimikunnilta pyydetään lausuntoa johonkin määrättyyn pienenmpään tai laajempaan asiakokonaisuuteen.

Aluetoimikunnat ovat kutsuneet kokouksiina kaupungin virkamiehiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita selvittämään valittua teemaa.

Asukkaiden toivotaan olevan yhteydessä aktiiviesesti alueensa aluetoimikunnan jäseniin ja suoraan aluetoimikuntaansa ja tuovan esiin omia näkemyksiään ja toiveitaan alueen kehittämisestä.

Aluetoimikunta käsittelee asukkailta saamansa ehdotukset kokouksissaan ja asettaa tarvittaessa toimikunnan valmistelemaan asiaa.

Aluetoimikuntien omat yhteystiedot löytyvät kunkin aluetoimikunnan omilta sivuilta.


Kuva: Reijo Perkiömäki "Nyt ei vielä tällaista - satoi lunta kuitenkin"