VAJE


OSNOVNA ŠOLA


1. - 4. RAZRED
ZGLEDI IN ZAHTEVNOST NALOG
SVET TARSKEGA II - LOGIČNI ZNAKI
SVET TARSKEGA III - KVANTIFIKATORJI S SIMBOLI 
SVET TARSKEGA IV - KVANTIFIKATORJI Z BESEDO
SVET TARSKEGA VI - KVANTIFIKATORJI S SIMBOLI 2 
SVET TARSKEGA V - KVANTIFIKATORJI Z BESEDO 2 K NALOGAM 8. in 9. RAZREDA SODIJO TUDI NALOGE NA OTOKU VITEZOV IN OPROD IN PODOBNE NALOGE IZ SKUPINE 5. - 7. RAZRED.  PRIMERNE SO TUDI DRUGE ZAHTEVNEJŠE NALOGE IZ TE SKUPINE (OZNAČENE Z *).

LATINSKI KVADRAT IN OZNAČENI SUDOKU VELIKOSTI 6×6 SODI MED  ZAHTEVNE NALOGE.