Onze Loge

Loge "De Achterhoek" telt zo'n 40 leden en is opgericht in 1950. We hebben een prachtig eigen gebouw met diverse sfeervolle ruimtes. Er is ook een kleine bar en een goed gevulde boekenkast met relevante literatuur. We komen iedere woensdagavond bij elkaar en zijn met zomerreces van eind juni tot eind september.

Onze Logeavonden bestaan, naast de gewone huishoudelijke zaken zoals in iedere vereniging, meestal uit een voordracht van één van de leden over een hem aansprekend thema. Deze voordracht kan gaan over vrij praktische zaken, maar ook over levensbeschouwelijke en persoonsgebonden onderwerpen. Na een voordracht wordt er over het onderwerp van gedachten gewisseld, waarbij openheid, respect voor ieders mening en duidelijkheid erg belangrijke elementen zijn. Er wordt eerder gezocht naar volledigheid dan naar oplossingen.

Een aantal keren per jaar zijn er speciale avonden. Dan vieren we middels een speciaal ritueel in de tempel onze hoogtijdagen, worden nieuwe leden aangenomen of verder gebracht op de boeiende weg van de Vrijmetselarij.

De broeders van Loge "De Achterhoek" zijn erg gesteld op harmonie, maar gaan tegenstellingen niet uit de weg. We komen graag eerlijk uit voor onze mening en horen graag geïnteresseerd de mening van onze medebroeders aan. We zijn serieus bezig met onze levensvragen en houden van een goede en gezellige sfeer. We praten en lachen veel en hebben het gevoel dat we als vrijmetselaar ons steentje bijdragen aan deze wereld. De ervaringen die we opdoen kunnen we goed gebruiken in ons dagelijks leven, voor ons zelf en voor de mensen om ons heen.

Comments