Textworkshop

Skriv så det ryker!

TEXTWORKSHOP MED LOESJE

För drygt 15 år sedan började Loesje skriva och sprida sina gatuaffischer i Sverige. Först i Linköping men numera på flera orter över hela landet. Tänkvärda och roliga texter som färgar det gråa, fångar det tråkiga och aktiverar det passiva.

Men Loesje skriver inte bara själv eller tillsammans med sina vänner. Hon ger också skrivarworkshops. Resultatet kan bli allt från kraftiga slagord till filosofiska tankar, men i alla fall något som man vill visa upp för omvärlden.

Att skriva Loesje-affischer är ett hårt men samtidigt lekfullt arbete; att koncentrera sig, att skratta mycket och att inte låta sig begränsas av någon eller något.

En workshop brukar ungefär gå till så här: vi börjar med en uppvärmningsrunda; gör några ordlekar eller skriver sagor tillsammans. Det är bra för att få igång fantasin och skapa rätt atmosfär.

Nästa steg är "att skriva runt". Det görs en lista med intressanta och aktuella ämnen som deltagarna vill skriva om. Ämnena diskuteras för att få fram olika synpunkter. Efter det väljer alla ett ämne som man sedan spontant associerar till: man skriver ner vad man tycker, tänker eller känner medan man håller den föregående diskussionen i bakhuvudet. Man skickar vidare papperet till nästa person som associerar vidare till ämnet och texterna och skriver ner orden som spontant kommer upp i huvudet, samtidigt som man kryddar med överdrift, ironi, filosofi eller aktualitet och i alla fall med en rejäl dos kreativitet. Papperen går runt och hela tiden läggs nya idéer, tankar och reaktioner till.

När papperen är fullskrivna är det dags att titta på vad vi har för texter genom att skicka runt papperen en gång till och ringa in texter som är bra eller kan vidareutvecklas till något bättre. På det sättet kan vi sammanställa en serie levande, tilltalande, aktuella affischer som kan se dagsljuset.

Vill du fixa en text-, skriv- och brainstormworkshop med Loesje? Skicka ut en hälsning på e-postlistan och se vad som händer! 


FAKTA

En skrivarworkshop tar ca. tre timmar, men beroende på tiden kan det anpassas.

Loesje tycker om att sitta rymligt och rakt runtom ett ordentligt bord. Gruppen kan vara mellan 4 och 15 personer. Större grupper delas upp för att det inte skall bli ohanterligt.

Det som behövs är papper, pennor och tuschpennor. Om affischerna ska sättas upp direkt efter workshopen behövs en dator, en skrivare, och kopieringsapparat med A3-papper.