home‎ > ‎

Placówki

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie prowadzi na terenie województwa łódzkiego następujące placówki:

Schronisko dla bezdomnych kobiet i dzieci

ul. Kwietniowa 2/4            
93-361 Łódź
42 683 38 00

Schronisko dla Kobiet i Dzieci, ul. Kwietniowa 2/4

Schronisko dla Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta istnieje od 1991 roku. Ilość miejsc noclegowych: 71.

Działalność Domu polega na udzielaniu schronienia przez cały czas niezbędny do momentu ponownego usamodzielnienia i uzyskania podstawowych środków do życia. Schronienie znajdują tutaj kobiety uciekające przed przemocą; samotne matki które z różnych przyczyn nie znalazły oparcia w rodzinie; kobiety po eksmisji; bezdomne na skutek innych okoliczności. W czasie pobytu w naszym Domu kobiety mają czas na uporządkowanie swoich spraw życiowych i podjęcie działań w celu uzyskania mieszkania.

Podopieczne korzystają z całodziennego wyżywienia, opieki medycznej, pomocy rejonowego pracownika socjalnego, a dzieci uczęszczają do przedszkola i szkoły. Podstawowe prace domowe w Schronisku jak sprzątanie, gotowanie, praca w ogrodzie itp. wykonywane są przez podopieczne pod nadzorem personelu.

Oprócz tego mieszkanki mogą korzystać z pomocy prawnej udzielanej przez prawnika – wolontariusza, biorą udział w programach realizowanych w placówce. W roku 2004 były to programy oparte na pomocy psychologicznej w szczególności zorientowane na pracę z ofiarami przemocy domowej, a także na aktywizację zawodową.

Nasza działalność nie ogranicza się tylko do pomocy osobom przebywającym w naszym Domu, ale również pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, byłym podopiecznym. Pomoc ta polega na przekazywaniu odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, mebli oraz paczek żywnościowych. 

Schroniska dla bezdomnych mężczyzn

 ul. Nowe Sady 17
94-102 Łódź
42 259 27 05
Dojazd: autobusy linii 55, 64, 65, 68, 69, 80

 ul. Szczytowa 11
92-114 Łódź
42 679 31 35
Dojazd: tramwaje linii 12, 43

 

Schronisko dla bezdomnych Mezczyzn ul. Nowe Sady 17

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Szczytowa 11

 
Schroniska są miejscem całodobowego pobytu. Przygotowane są na przyjęcie około 164 osób w 23 salach mieszkalnych. Oprócz schronienia, wyżywienia, opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, odzieży i innej pomocy rzeczowej dają swoim podopiecznym możliwość podjęcia terapii uzależnień, motywują ich do podjęcia pracy oraz do wyjścia z bezdomności a także starają się ułatwić obecnym i byłym podopiecznym readaptację społeczną.

Schroniska prowadzą zbiórkę leków i środków opatrunkowych dla bezdomnych a także zbiórkę mebli i art. gospodarstwa domowego dla usamodzielniających się, opuszczających placówki. W schroniskach podopieczni mogą uzyskać także wsparcie duchowe. Na terenie ośrodków działa zespół muzyczny oraz koło fotograficzne dokumentujące życie schroniska. Bezdomni stworzyli także drużynę piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Obie placówki udzielają także pomocy rzeczowej (odzież, żywność) osobom zgłaszającym się spoza schronisk. W ramach prowadzonej w Schroniskach socjoterapii współpracujemy z wieloma placówkami kulturalnymi, między innymi z Poleskim Ośrodkiem Sztuki, Łódzkim Domem Kultury, Śródmiejskim Klubem Forum, Klubem Nauczyciela oraz wieloma łódzkimi teatrami. Dzięki tej współpracy nasi mieszkańcy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych miasta, co ułatwia im nawiązanie kontaktu ze społeczeństwem.


Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Szczytowa 11 (mapka wyżej)
92-114 Łódź
42 679 31 35
Dojazd: tramwaje linii 12, 43 

Noclegownia czynna jest od godziny 20.00 do 8.00 rano. W okresie zimowym otwierana jest już o godzinie 17.00. Posiada około 120 miejsc noclegowych w 6 salach mieszkalnych. Noclegownia zapewnia schronienie dla osób pozbawionych dachu nad głową, zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe osób bezdomnych ( wyżywienie, kąpiel, odzież, itp.). Jej celem jest także poprawa warunków bytowych przebywających w niej osób. 

Regionalne Centrum Terapii Bezdomności

ul. Trębacka 3
93-367 Łódź
tel: 42 645 36 27
e.mail: rctb@o2.pl
 

Regionalne Centrum Terapii Bezdomności

W RCTB prowadzone są obecnie następujące projekty:
- "Mieszkania readaptacyjne dla osób bezdomnych"
Projekt adresowany jest do osób bezdomnych korzystających z pomocy łódzkich Schronisk dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Przebywając w mieszkaniach readaptacyjnych osoby bezdomne biorą udział w indywidualnych oraz grupowych działaniach terapeutycznych, uczą się samodzielnego życia oraz współpracy w grupie.
Staramy się pomóc im w jak najszybszym uzyskaniu własnego domu, mieszkania lub choćby pokoju do samodzielnego życia.

- "Przełam bariery"
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Informacje o projekcie na stronie http://www.przelambariery.com.pl
 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - filia w Brzezinach

ul. św. Anny 35
95-060 Brzeziny
46 874 02 59
 
 

Schronisko dla Bezdomych Mężczyzn w Brzezinach, ul. św. Anny 35

 
Od 1 stycznia 2010 dotychczasowa noclegownia w Brzezinach została przekształcona w całodobowe schronisko dla bezdomnych mężczyzn z powiatu brzezińskiego. W placówce znajduje się 14 miejsc noclegowych. Schronisko czynne jest w okresie zimowym (od stycznia do marca oraz w listopadzie i grudniu).
 
W okresie letnim placówka w Brzezinach realizuje Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD. Pomoc skierowana jest do mieszkańców wszystkich gmin powiatu brzezińskiego. Program realizowany jest już od 5 lat, w 2009 roku z pomocy skorzystało 950 osób.
 

Ogrzewalnia dla bezdomnych

al. Piłsudskiego 119
92-332 Łódź
tel. 42 679 31 35 (telefon do schroniska przy ul. Szczytowej 11, ogrzewalnia przy ul. Piłsudskiego 119 nie posiada telefonu)
 
 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 119

 
Ogrzewalnia czynna jest w okresie zimowym, od 1 grudnia do 15 marca każdego roku w godzinach od 8.00 do 16.00. Ogrzewalnia zapewnia śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Po godzinie 16.00 osoby przebywające w Ogrzewalni mogą przenieść się do noclegowni.

Comments