Trang chủ


GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG 1
I- Chuyển động thẳng đều:
        1/ Định nghĩa chuyển động thẳng đều:
        2/ Tốc độ trung bình:
        3/ Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều:
II- Phương trình chuyển động – các dạng đồ thị của chuyển động thẳng đều:
        1/ Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều:
        2/ Các dạng đồ thị của chuyển động thẳng đều theo chiều dương:
        3/ Các dạng đồ thị của chuyển động thẳng đều theo chiều âm:

Chuyên đề 1. Giải bài toán chuyển động thẳng đều
Chuyên đề 1: Giải bài toán chuyển động thẳng đều

Bài tập chuyển động thẳng đều, các dạng bài tập chuyển động thẳng đều, phương pháp giải các bài tập chuyển động thẳng đều, vật lý phổ thông lớp 10 chương trình cơ bản, nâng cao. Xem tiếp...


Chuyên đề 2: Đại cương chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lý phổ thông lớp 10 chương trình cơ bản, nâng cao. Xem tiếp...Chuyên đề 3: Sự rơi tự do


Lý thuyết và bài tập sự rơi tự do - vật lý phổ thông lớp 10 chương trình cơ bản, nâng cao. Xem tiếp...